7. ledna 2015

Prohlášení k teroristickému útoku v Paříži

Teroristický útok v Paříži je nejen kriminálním činem, ale také útokem na jednu ze základních evropských hodnot - svobodu slova a vyjadřování.

 
Očekáváme proto nejen reakci ze strany státních orgánů  - tedy dopadení a potrestání viníků. Očekáváme také, že všichni, kdo se hlásí k evropské civilizaci a chtějí být její součástí, tento útok jasně a jednoznačně odsoudí a distancují se od něj. Očekáváme to především ze strany těch náboženských představitelů a komunit, za stoupence jejichž náboženství - islámu - se pachatelé prohlásili.   
Ing. Jan Zahradil

1. místopředseda strany
poslanec EP