Kongres ODS bude 18. a 19. ledna v Praze přehrát
7. listopadu 2013

Kongres ODS bude 18. a 19. ledna v Praze

24. kongres Občanské demokratické strany se uskuteční v sobotu a v neděli 18. a 19. ledna 2014. Termín a místo vybralo na základě usnesení výkonné rady grémium ODS s ohledem na co nejnižší náklady.

 

„Jednotlivá místní, oblastní a regionální sdružení teď budou do 16. ledna nominovat své zástupce do vedení Občanské demokratické strany. V ODS má každý člen rovnou možnost podílet se na sestavování týmu vedení,“ vysvětluje Martin Kuba, úřadující předseda ODS.

24. kongres se bude konat v hotelu Clarion v pražských Vysočanech. Náklady na něj ale budou řádově nižší než na kongresy v minulých letech. „Kongres připravujeme tak, aby byl co nejúspornější. Úspory se dotknou technického zázemí; komfortu pro jednání delegátů a hostů nebo novinářů se chceme dotknout co nejméně,“ říká Jan Kočí, hlavní manažer ODS. „Kongresu se vždy zúčastní nejméně 500 delegátů plus naši volení zástupci na centrální úrovni a hosté. Míst, která vyhovují našim požadavkům na velikost a nízké náklady, je v České republice jen minimum,“ dodává Kočí.

ODS předpokládá, že náklady na kongres významně nepřesáhnou milion korun. Úsporu přináší například nižší nájemné díky lednovému termínu, škrty v technickém zázemí včetně výzdoby a také to, že není třeba vyrábět novou scénu, protože produkce použije tu z minulého kongresu. Významnou část nákladů na kongres zároveň vždy hradí přímo delegáti a hosté z účastnického poplatku.