23. září 2013

Nezadlužovat děti a stabilizovat podnikatelské prostředí patří k prioritám ODS

Občanští demokraté představili další kapitolu Příběhu života, svého programu do sněmovních voleb. Úřadující předseda strany Martin Kuba a volební lídryně Miroslava Němcová prezentovali program pro podporu podnikání, efektivní stát a daňovou politiku. Vyjádřili se také k otázce přijetí eura.

„V oblasti veřejných financí je prioritou ODS, aby stát nezadlužoval budoucí generace. Tomu byla podřízena i politika minulé pravicové vlády, které se podařilo stlačit schodek státního rozpočtu ze 192 miliard v roce 2009 na současných sto miliard. Přesto považujeme růst státního dluhu za neudržitelný a chceme, aby Česká republika směřovala k vyrovnanému rozpočtu v roce 2020. K tomuto cíli se nelze proškrtat, ale je třeba k němu dojít systematickými kroky,“ uvedl úřadující předseda ODS Martin Kuba.

Euro chce ODS přijmout až v okamžiku, kdy to bude pro Českou republiku výhodné. „Podmínky v eurozóně se dramaticky změnily, proto nebudeme stanovovat žádné závazné datum našeho vstupu. Důležité je, aby byla eurozóna stabilní a abychom i my měli své rozpočty pod kontrolou. Nechceme na občany uvalit břímě platit dluhy jiných, nechceme, aby čeští daňoví poplatníci financovali občany jiných států, které si žily nad poměry,“ zdůraznila volební lídryně ODS Miroslava Němcová.

Prioritou rozumného hospodaření je pro ODS efektivní stát, který neřídí vše, a zároveň přijetí finanční ústavy, která zaváže politiky, aby se chovali rozpočtově odpovědně. Po úsporách, kterých ODS dosáhla ve svých rezortech v uplynulém volebním období, strana dále navrhuje sloučení Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva dopravy do rezortu hospodářství a dále sloučení Ministerstva životního prostředí a ministerstev pro místní rozvoj a zemědělství. ODS bude také prosazovat zavádění klíčových indikátorů výkonů, které fungují v soukromých firmách a osvědčily se například ve Velké Británii, kde státu pomohly uspořit prostředky, například při správě státních budov.

V oblasti daní ODS preferuje zachování stability. Zaměřit se chce na zlepšení jejich výběru. „V DPH nechystáme žádné změny. U daní z příjmu fyzických osob zásadně odmítáme návrhy na progresivní zdanění, protože ho považujeme za trestání úspěšných lidí. Současná rovná daň je spravedlivá a chceme ji zachovat. Chceme zachovat i stávající daň z příjmu právnických osob, která za naší vlády klesla, a odmítáme zavedení dvou pásem nebo sektorové daně, které by například v energetice nakonec dopadly na koncové zákazníky,“ shrnul Martin Kuba. Podle něj chce strana vést diskuzi o snížení odvodů na sociální pojištění, a tedy snížení ceny práce. „ODS ale na rozdíl od návrhu Miroslava Kalouska nechce tuto zátěž převádět na jiné daně,“ dodává Kuba.

ODS se také přihlásila k další obraně živnostníků. Martin Kuba připomněl, že to byla právě ODS, která v koaliční vládě uhájila například paušály. Za důležitý krok považuje ODS snížení administrativy – proto bude nadále prosazovat balíček konkrétních opatření, který předložila již v uplynulém volebním období. „Mimo jiné chceme zmírnit pohled na švarcsystém a navrhujeme odstranit nejnižší úroveň pokuty 250 tisíc korun, kterou na podnikatele uvalil ministr Jaromír Drábek. Chceme umožnit kontrolnímu orgánu, aby sám rozhodoval o výši pokuty,“ uvedl příklad Kuba.