19. října 2023

ODS Praha 5: Velká Chuchle má nového starostu. Radnici bude řídit Jan Křen, zvolený za ODS

Po několika dlouhých měsících, kdy se Velká Chuchle složitě vypořádávala s neobsazeným místem starosty, se podařilo dospět k dohodě a zvolit nového. Starostou městské části se stal Jan Křen (nezávislý kandidát za ODS), který byl zvolen minulý týden na jednání zastupitelstva 7 hlasy z 10 přítomných zastupitelů. Nový starosta se chce zaměřit především na dopravní infrastrukturu a územní rozvoj městské části.

Změny na chuchelské radnici započaly necelý rok po komunálních volbách, kdy vnitřní spory Lepší Chuchle vyústily v červnu k rezignaci dosavadního starosty. Poté následovala zářijová rezignace druhé místostarostky a odchod čtyř zastupitelů z hnutí, což fakticky vedlo k rozpadu vedení a paralyzování městské části. Proto se chuchelská ODS rozhodla iniciovat jednání, jež mělo za cíl najít mezi zastupiteli společný konsenzus pro volbu nového vedení městské části a zajistit tak radnici potřebnou stabilitu.

„ODS oslovila jednotlivé zastupitele městské části a seznámila je s představami o spolupráci. Poté následovalo několik společných jednání, na kterých bylo zapotřebí přijmout rozumné kompromisy, hodit za hlavu osobní antipatie a obrousit hrany u jindy vyostřených témat. Jsem rád, že jednání přineslo pozitivní výsledky a podařilo se nám najít řešení, které po měsících bezvládí dá městské části nejenom nové vedení, ale i jasný směr,“ říká Pavel Klán, předseda MS ODS Velká Chuchle a místopředseda OR ODS Praha 5.

Závěry potvrdilo jednání zastupitelstva minulý týden. Novým starostou Velké Chuchle se stal Jan Křen, nezávislý kandidát za ODS, jenž byl zvolen 7 hlasy z 10 přítomných zastupitelů, čímž obdržel silný mandát od zastupitelstva. Nikdo z přítomných zastupitelů nehlasoval proti zvolení.

„Osobně si velmi vážím svěřené důvěry členy zastupitelstva. Naší městské části chyběla dlouhodobá vize, kudy by se měla vyvíjet, a to je potřeba změnit. Radnice musí být daleko aktivnější především v oblastech dopravní infrastruktury a územního plánování. Musíme se mnohem více zaměřit na plánovanou rekonstrukci železniční tratě, zejména na rekonstrukci Branického mostu a vybudování nového tunelu na trati Smíchov–Beroun, což jsou projekty, které mají zásadní vliv na život v Malé Chuchli. Stejně tak hodláme zintenzivnit práci na realizaci nadjezdu přes železnici ve Velké Chuchli,“ říká Jan Křen, starosta městské části Velká Chuchle.

Nové vedení chce také zaměřit svou pozornost na oblasti bývalých chatových osad (Na Lahovské, Třešňovka), kde žije poměrně značná část chuchelské populace. Ve spolupráci s místními je potřeba nalézt způsob, jak z těchto oblastí vytvořit obytné zóny městského typu. Bude záležet především na komunikaci se všemi dotčenými a na ochotě se domluvit na věcech společných nám všem.

„Blahopřeji novému starostovi ke zvolení a také všem členům chuchelské ODS, kteří se podíleli na společném úspěchu. Je to skvělá ukázka toho, že i v malých městských částech trpělivě pracují členové a sympatizanti ODS ve snaze nalézt cestu pro naplnění volebního programu a především proto, aby městská část fungovala. Věřím, že Jan Křen je přesně ten typ starosty, kterého městská část právě potřebuje,“ uzavírá Karel Hanzlík, předseda ODS Praha 5 a starosta Prahy 16.

Štítky:
tisková zpráva