Hlavní je bezpečnost dětí cestou do školy

9. září 2023
Místostarosta Petr Šiška: Hlavní je bezpečnost dětí cestou do školy

(Radotínské noviny) Druhý místostarosta Petr Šiška má na starost dopravní záležitosti v Radotíně, mezi které patří také zavedení Školní ulice. Co od této novinky vedení městské části očekává?

Loučanskou ulici před školami se radnice snaží regulovat už delší dobu. Kde vznikl nápad na zavedení Školní ulice?

Projekt Školní ulice se už několik let objevuje v různých médiích, letos na jaře například byla reportáž na zpravodajském portálu Seznam o jejím úspěchu na Hanspaulce v Praze 6. Přímo u zdroje jsme začali zjišťovat, zda se takto nedá řešit situace i u nás. Ukázalo se, že se jedná o výrazně rozšířený a úspěšný program po celé republice, v Praze velmi podporovaný magistrátem hlavního města.

Připomeňte, jaká opatření jste v ulici před školami v posledních letech postupně zaváděli a co přinesla.

Minimálně deset let jsme realizovali různé úpravy a opatření. Jednalo se například o zákaz parkování vozidel v ulici Loučanská právě na dobu před začátkem vyučování nebo zavedení zóny 30. Kromě toho se postupně posílily školní autobusy MHD na tři linky, zjednosměrnily se jednotlivé ulice tak, aby se auta co nejméně křížila právě v ranních hodinách, mimo jiné se také zvýraznily vyhýbací zálivy a retardéry.

Co přesně od nového režimu před školami, který začne fungovat 4. září, očekáváte?

Školní ulice je základní etapa celého projektu, který lze nazvat zjednodušeně slovy, že do školy se chodí pěšky. Je to zábava s kamarády, je to nauka o chování v dopravním provozu a je to prospěšné pro zdraví dětí. V prvé řadě jde však o bezpečí dětí v onu krizovou půlhodinu mezi půl osmou a osmou před školami. Kritické situace vznikají paradoxně snahou rodičů své děti bezpečně dovézt až do školy autem. Další ambicí projektu je vrátit docházení do škol pěšky či na kole a koloběžce až z domova. Je jasné, že to není reálné na sto procent, ale pomohou například školní linky MHD.

Budou moct děti chodit ve školní lokalitě po vozovce, nebo budou i nadále využívat jen chodník?

Chci zdůraznit, že se celá oblast v rámci projektu Školní ulice neuzavírá dopravnímu provozu. Vjezd do ní se jen významně omezí. Očekáváme, že rezidenti budou nadále velice zodpovědní a ohleduplní k dětem a během půlhodiny před začátkem vyučování nebudou školní lokalitu využívat ke svým cestám autem. Také jim přináší omezený vjezd mnohé výhody, okolí jejich domů se zklidní. Školní linky MHD budou také v této době do oblasti zajíždět, stejně jako výjimečně vozidla Záchranného integrovaného systému nebo auta přivážející držitele ZTP. Proto děti musí dopravní předpisy dodržovat a musí se pohybovat převážně po chodníku.

Kde přesně se zákazová značka objeví a doprovodí ji nějaké zábrany?

Dopravní značení upozorňující na Školní ulici chceme rozmístit podél důležitých příjezdových tras k Horymírovu náměstí. Zákazová značka se objeví na konci tohoto náměstí směrem ke školám.

Kdo bude kontrolovat dodržování zákazu vjezdu?

Minimálně první jeden až dva týdny budou na místě policisté i strážníci. Po dobu celého pilotního projektu, který potrvá do prosince, bude s regulací dopravy na místě pomáhat městská policie, která před školami bývala i před zavedením Školní ulice. Díky menšímu provozu by mělo stačit méně městských policistů než v minulosti.

Zastávka školních autobusů zůstane na svém původním místě?

Ano, zatím není důvod ji měnit. Pilotní projekt je dlouhodobý, aby se ukázala případná potřeba na další úpravy či změny. V jiných místech trvá pilotní projekt pouhý měsíc a přechází se rovnou na trvalou úpravu. My Školní ulici budeme zkoušet, sledovat a vyhodnocovat až do prosince.

Co byste doporučil rodičům, kteří byli zvyklí své dítě vozit až ke škole?

Dopřejte svým dětem cestu do školy společně s kamarády a spolužáky. Jistě si vzpomínáte ze svého dětství, jaké velké výhody to má. Navíc eliminujete možné neštěstí, které se u různých škol občas stane, kdy rodič ohrozí či srazí dítě. A stalo se, že i své vlastní. To opravdu za ušetření pětiminutové bezpečné chůze dítěte nestojí.

Jak postupovat v situaci, kdy si dítě například zlomí nohu a rodič ho bude muset vozit ke škole. Dostane povolení ke vjezdu?

Ano, toto je typický příklad pro udělení povolení, který řeší paragraf 77 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Rodič nahlásí a doloží tuto skutečnost a od městské části dostane povolení ke vjezdu do lokality škol.

Školní ulice bude fungovat až do prosince jako pilotní projekt. Jak bude vypadat jeho vyhodnocení?

Již v září se projekt začne průběžně vyhodnocovat anketami, které budou zjišťovat průběžné výsledky projektu a názory nejen rodičů, ale i rezidentů. A samozřejmě se průběžně bude řešit a vyhodnocovat každý eventuální mimořádný případ.

Někteří opoziční zastupitelé tvrdí, že zákaz vjezdu ke školám navrhovali už dávno. Proč jste se Školní ulicí přišli až nyní?

Také jsem to před lety při dopravní komisi a při jednáních na radnici navrhoval. Mé heslo bylo: „Dáme tam závoru a je to!“ Jedna věc jsou populistická hesla opozice, druhá věc je celý projekt smysluplně zrealizovat. Pokud neexistuje podpora a pomoc dalších institucí, myslím tím policie, magistrátu, dopravních expertů a dalších, pokud není již nějaká zkušenost jinde, jde to velice těžko. Ale projekt Školní ulice potřebuje hlavně bezpečné koridory pro pohyb dětí, nejlépe bez jakéhokoli křížení s automobily. A jedna zásadní významná oblast Radotína teprve nyní, na konci srpna, tento „koridor“ získá. Je jím nová lávka z ulice Na Betonce. Trasa ke škole povede dále novým tunýlkem a ulicí Felberova. Bez této lávky by tento projekt byl pro děti z půlky Radotína skoro nerealizovatelný.

Ozvali se i někteří rezidenti obývající domy ve školní lokalitě, že zákaz vjezdu k jejich nemovitosti na půl hodiny ráno omezuje jejich práva. Vyjet od své nemovitosti ven z uzavřené oblasti však mohou. Dostanou povolení ke vjezdu do lokality?

Ano, o povolení mohou v mimořádných případech požádat Městskou část Praha 16. Je zřejmé, že sami rezidenti mezi děti v onu kritickou půlhodinu ani v minulosti dobrovolně nezajížděli, pokud vážně nemuseli. A věříme, že projekt Školní ulice podpoří i místní obyvatelé ze školní lokality tím, že mezi půl osmou a osmou hodinou nechají ulice především dětem. Za to jim už nyní s předstihem děkujeme!

Petr Buček

Petr Šiška

2. místostarosta MČ Praha 16