Lipenecký SPOLUobčan
8. července 2022

Lipenecký SPOLUobčan

Informační občasník SPOLU pro Lipence, červen 2022

Úvodní slovo kandidáta na starostu SPOLU Pro Lipence

Vážení a milí Lipeňáci, dostává se Vám do rukou náš občasník Lipenecký SPOLUobčan, jako reklamní příloha radničních novin. Důvod je prostý. Současná koalice, tedy HaFo a Sdružení pro Lipence, zcela minimalizovalo prostor pro jiné názory a Lipenecký zpravodaj slouží pouze jako jejich vlastní propagační materiál, ovšem placený z peněz městské části, tedy vašich. Nectí základní pravidla vyváženého informování a zneužívají jeho stránky i k lžím či polopravdám. S touto kritikou se opírám o „Doporučení pro vydávání periodik samosprávami“, vydaném občanským sdružením Oživení, uznávané autority v úsilí o transparentní a vyvážené chování radnic. Dle tohoto materiálu se podobné zneužívání zpravodaje považuje za porušení nestrannosti.

Ačkoli bych rád byl jen pozitivní a prezentoval vize, které jsem s kolegy zformulovali ve SPOLU pro Lipence, musíme vám bohužel také ukázat to, co se úplně nepovedlo a je tak trochu na stránkách Lipeneckého zpravodaje tajeno.

Ing. Martin Trnka, kandidát na starostu


 

SPOLU pro Lipence – kdo jsme a co chceme dokázat

Jsme koalice aktivních lidí, kteří chtějí, aby se tady u nás dobře, a hlavně bezpečně, žilo. Chceme, aby všechny místní děti mohly navštěvovat lipenecké mateřinky a školy. Odmítáme představu, ve které ty méně šťastné děti budou dojíždět do školek a škol na Zbraslav jen proto, že pro ně v těch lipeneckých nezbude místo.

Zabráníme tomu tak, že postavíme přístavbu ke stávající školce. Bez demolice současné, kterou plánuje stávající vedení radnice. To chce nedávno zrekonstruovanou část školky zdemolovat a na jejím místě postavit novou. Nechceme, aby se takto plýtvalo prostředky materiálem i časem.

Máme plán, jak vytvořit chybějící centrum, spíše náves, a vytvořit tak přirozený prostor pro trávení volného času dospělých i dětí nebo třeba pro farmářské trhy. Rozhodně nemůže být hlavním cílem postavit novou radnici nebo komerční zónu. Současná budova Lipenecká radnice, je více než dostatečná, vyhovující a důstojná pro místní politiky.

Zajistíme realizaci komplexního řešení průjezdu „esíčkem“ Černošická s důrazem na zvýšení bezpečnosti chodců a to včetně spolufinancování ze strany MČ pro TSK.

Postavíme pro naše děti skatepark, dětské hřiště, pro hasiče nové cvičiště s tréninkovým vybavením. Vybudujeme Komunitní centrum v objektech při ulici Černošická pro potřeby matek, dětí, seniorů či pomoc všem potřebným.

Je toho mnohem víc a se vším Vás seznámíme v našem volebním programu. Veškeré informace najdete na:

Kam budou chodit děti do školy?

Otázka výsledku architektonické soutěže tak trochu hýbe Lipencemi. Diskutuje se především o vzhledu. Já osobně jsem v tomto konzervativní, ale připouštím, že je to otázka osobního vkusu. Mělo by se ale mluvit o něčem z hlediska dopadu na výuku dětí u nás mnohem podstatnějším. Vítězná studie počítá se zásadní změnou vnitřní dispozice dvou stávajících objektů. Stavba a s ní spojená a omezení tak zasáhnou prakticky celou školu. Nikdo přitom neřeší, kam se kvůli krásnu zhruba na rok až dva přesunou naše děti ke vzdělávání a kde se budou stravovat.

Šup s dětmi na Zbraslav

Školka nestačí a tak si rodiče vozte děti na Zbraslav. Ještě nevíte, na koho to slovo padne? Možná si zatočíte na radnici kolem štěstí. Určitě by všechny mělo zajímat, proč nemáme kapacitní mateřinku, když již v roce 2017 bylo jasné, že nebude v roce 2021 stačit. V roce 2018 byl hotový projekt na přístavbu, která by na dostatek let potřebná místa zajistila. Prostě se na to někdo vykašlal. Bylo potřeba zajistit investiční prostředky a to stojí úsilí. Je snazší po čtyřech letech vyhlásit projet za nekvalitní (náklady na realizaci byly odhadem 60 milionů korun) a zadat vytvoření nového projektu (sám projekt 4,5 milionů a stavba odhadem minimálně 120 milionů korun). A že na to už vůbec nikdo Lipencům nedá peníze, navíc pokud zjistí, že součástí je zbourání původní části školky rekonstruované za 18 milionů? Nevadí. Za čtyři roky to bude určitě na koho hodit. A když nebude, nedá se nic dělat, další 4 roky ve funkci nám za to stojí a třeba vymyslíme něco jiného, papír snese vše, ne? Koneckonců, ti rodiče co budou každé ráno dojíždět s dětmi na Zbraslav nemusí smutnit, jak řekla paní starostka na jednání zastupitelstva, jejich děti tam budou mít výběh.

Stavíme a bouráme. Z peněz občanů to nebolí

Naprostá nepřipravenost realizace akce „Přírodní zahrada u potoka – venkovní učebna“ je snad nejlépe patrná z přiložené fotografie, která by mohla nést název „Dva roky poté“. Bylo vydáno více než 700 000,- Kč na stavbu a dalších 580 000,- Kč na přesun pietního místa. K tomu je třeba připočítat téměř 390 000,- Kč na zahradnické práce a další tisíce na právě probíhající úpravu plotu. V součtu to je zatím přes 1 670 000,- Kč a stále není učebna hotová. Kolik to bude ještě stát, neví zjevně asi ani sama radnice. Zatím amatérsky upravuje a upravuje. A efekt pro občany? Směle se dá říci, že čistá nula. Nebo si při pohledu na fotografii můžeme myslet něco jiného?

Chlubíte se rádi cizím peřím?

Občas se to stane v životě nejspíš téměř každému. Pochlubí se tím, co udělal někdo jiný. Není to správné, ale chybovat je lidské. Co se ale chlubit téměř jen cizím peřím? Současná radnice ukazuje, že to jde. Pokusíme se zatím jen o stručný přehled:

  • přístavba základní školy - zahájena v červnu 2018 předchozím vedením radnice
  • nástavba hasičské zbrojnice - připravena předchozím vedením Lipenců od roku 2017 a zahájena 2018
  • revitalizace sadu a úprava Obory – investice Natlandu
  • zavedení linky 242 – dojednáno s Ropidem již při zavedení linky 243 předchozím vedením
  • oprava retenční nádrže U Vrby- realizovaná jako investice Lesů hl.m. Prahy
  • čistička odpadních vod - investice hlavního města Prahy.
  • rekonstrukce ulice Na Lhotkách - připravovaná spolu s ulicí K Průhonu a otočkou v Jílovišťské mezi lety 2012 až 2016, investice hlavního města Prahy
  • přesunutí památníku, křížku a zvoničky – vynucený dosud neužívanou stavbou venkovní učebny.

Co tedy skutečně vykonalo současné vedení: osadilo několik laviček, pár kamer, zadalo studie a analýzy a schválilo tři schodkové rozpočty. Pardon, vyměnilo několik laviček a objevilo se pár kamer.