Programové týmy ODS se rozjíždějí, přínosem je i práce mladých občanských demokratů
21. června 2022

Zdeněk Zajíček: Programové týmy ODS se rozjíždějí, přínosem je i práce mladých občanských demokratů

(www.ods.cz) Občanští demokraté už zahájili intenzivní práci v programových týmech strany, ve kterých postupně zapojují členy vlády, parlamentu, europarlamentu, ale i osobnosti ze samospráv a další experty a členy ODS. Jedním z cílů nové platformy je tvorba expertního zázemí uvnitř ODS a komunikace důležité agendy nejen uvnitř strany, ale i s další veřejností.

„Všechny programové týmy mají vždy svého garanta a experty v daných oblastech, kde většinu členů tvoří lidé z jednotlivých regionů. Mnozí z nich jsou naši mladí straníci. Právě pro ně se podařilo najít systém pro jejich větší zapojení, kdy v programových týmech mohou růst ve své odbornosti a specializaci. Výsledkem společné práce v programových týmech by mělo být uspořádání programové konference a vydání programového dokumentu. Zpětná vazba nejen od mladých členů v týmech je velmi kladná, lidé oceňují možnost spolupráce, vzájemné diskuse a spatřují v práci v programových týmech smysl,“ řekl Zdeněk Zajíček, místopředseda ODS.

„Práce v programovém týmu pro mě znamená zejména možnost realizovat se v této oblasti. Digitalizace a zjednodušení administrativy ve školství je problematika, která se mladých lidí dotýká každoročně a bohužel se jí během minulých volebních období nikdo nevěnoval, proto bychom toto téma rádi otevřeli na programovém týmu. Jsem zároveň velice rád, že se nám podařilo s panem místopředsedou dohodnout spolupráci a v rámci MOD ustanovit pracovní skupiny, které se budou tématům mladých lidí věnovat. Obrovsky mě těší, jaký přístup vedení ODS k mladým straníkům zaujalo,“ zhodnotil Tomáš Lehečka, dvacetiletý člen ODS a koordinátor Mladých občanských demokratů v Karlovarském kraji.

Mgr. Zdeněk Zajíček
místopředseda strany
předseda klubu ODS zastupitelstva hl. m. Prahy
předseda oblastního sdružení Praha 5

Více o autorovi