Hřiště na Žvahově konečně bude fungovat
11. listopadu 2019

Jakub Blažek: Hřiště na Žvahově konečně bude fungovat

Když jsem na konci roku 2018 nastoupil do pozice předsedy Výboru životního prostředí, tak mi bylo sděleno, že hřiště na Žvahově revitalizovat nelze, protože na místě existují nevyjasněné vlastnické vztahy z titulu restitucí. Osobně jsem tuto skutečnost nechal prověřit i z pozice předsedy Komise legislativní a právní. Na počátku roku 2019 se nám podařilo zjistit, že již restituční nároky nehrozí a lze tak do hřiště investovat.

Na základě těchto zjištění se Městská část Praha 5 rozhodla pustit do modernizace hřiště na Žvahově. Pod mým vedením Výboru životního prostředí proběhlo v červnu zasedání s občany přímo na hřišti na Žvahově. Následně jsme zapracovali připomínky do návrhu revitalizace tohoto unikátního prostoru připomínky veřejnosti. V září, na dalším zasedání Výboru životního prostředí, jsme představili první návrh podoby hřiště.

Dle návrhu hřiště zůstane travnaté a zachová si tak svůj unikátní ráz. Bude tvořeno plochou pro fotbal a plochou pro volejbal. Ze tří stran bude chráněno sítěmi, aby balony nelétaly do stráně. Po obvodu budou umístěny dřevěné lavičky a odpadkové koše. Výbor životního prostředí tuto podobu hřiště odsouhlasil a příslušný odbor nyní zpracovává projektovou dokumentaci.

Mám radost, že za necelý rok jsme dali společně s místními občany projektu konkrétní podobu. I nadále se hodlám věnovat tomuto tématu ve Výboru životního prostředí a zasadím se, aby hřiště bylo zhotoveno v dohledné době a naše děti si na něm mohly hrát.

Jakub Blažek

Jakub Blažek

zastupitel MČ Praha 5
Předseda Komise legislativní a právní a místopředseda Výboru životního prostředí MČ Praha 5

Více o autorovi