Vzdělávací projekt
11. března 2019

Renáta Zajíčková: Vzdělávací projekt "Příběhy našich sousedů"

(www.renatazajickova.cz ) Jsem velice ráda, že jsem mohla podpořit závěrečnou akci projektu Příběhy našich sousedů. V krásné kapli školy pro sluchově postižené v Holečkově ulici jsme ve slavnostní atmosféře ocenili žáky, kteří v rámci projektu spolupracovali s pamětníky žijícími na Praze 5, zpracovali jejich úžasné životní příběhy a dále je šíří.

Již jako ředitelka školy jsem tento vzdělávací projekt aktivně podporovala. Důvodů, proč jej vnímám jako jedinečný a mimořádně přínosný je několik.V dnešní přetechnizované době se vytrácejí okamžiky mezigeneračního setkávání a sdílení životních zkušeností. Mladí lidé jsou často obklopování neosobními vztahy, anonymitou a emoční povrchností. Kdo z mladých lidí zná večery, kdy babičky, dědečkové, poutníci či sousedé vyprávěli své osudy a příběhy? Tato skutečnost ochuzuje naše životy a neumožňuje nám prožívat pocity sounáležitosti a vzájemného porozumění.

A právě Příběhy našich sousedů jsou příležitostí pro setkávání těch nejmladších s těmi nejstaršími. A co víc? Oni si vzájemně naslouchají a povídají, dokonce společně pracují a tvoří. To je velmi užitečný rozměr projektu, zde vidím jeden z jeho velkých přínosů. 

Historie 20. století je velmi bouřlivá a dramatická. Dvě světové války a následující vývoj ovlivnil miliony lidí. Některé hrdiny známe z učebnic a knížek, většina z přímých účastníků ale zůstává nepoznána. A zase projekt Příběhy našich sousedů otevírá prostory pro seznámení se s osudy obyčejných, i když výjimečných lidí. Díky němu k nám promlouvají matky, otcové, lidé z měst i venkova, vojáci, obchodníci, učitelé, faráři či právníci. Vyprávějí nám, jak žili, jak se rozhodovali a chovali v těžkých okamžicích. Tito lidé nám mohou být inspirací a třeba v těžších dobách i nadějí, že čest, obětavost, ohleduplnost, kamarádství či pomoc zvrátí nepřízeň osudu. 

Kéž jsou pro naši mladší generaci pamětníci příkladem a vzorem! 

Renáta Zajíčková

Renáta Zajíčková

I. místostarostka MČ Praha 5

Více o autorovi