První zasedání radotínských radních
8. listopadu 2018

První zasedání radotínských radních

(www.mcpraha16.cz ) Rada městské části Praha 16 jednala poprvé po volbách ve středu 7. listopadu. Oproti předchozímu volebnímu období je jedinou novou členkou Simona Baráková.

První zasedání nových radotínských radních, zvolených na ustavujícím zasedání Zastupitelstva městské části Praha 16 konaného v první listopadový den, bylo zahájeno netradičně na Místě u řeky (viz foto). Důvody byly jasné – stále probíhají velké investiční akce ve školském areálu včetně náměstí Sv. Petra a Pavla a navíc každým dnem se má rozeběhnout další velká a toužebně očekávaná akce: stavba nové lávky.

Lávka byla na jednání také zmíněna a shodou okolností hned ve čtvrtek 8. listopadu byly zahájeny první přípravné práce. Začíná se protlakem pod řekou Berounkou, kudy nově povede páteřní elektrický kabel. Dosud byl veden tělesem staré lávky a jeho přeložení mimo most je nezbytnou podmínkou zahájení prací.

Středeční zasedání rady pak řešilo mj. rozdělení kompetencí mezi jednotlivé členy užšího vedení, ustavení komisí rady a jmenování jejich předsedů či vyhlášení výběrového řízení na nového vedoucího radotínského kina.

 

Zvolení radní:
 

Mgr. Karel Hanzlík – starosta

Mgr. Miroslav Knotek – 1. místostarosta

Ing. Milan Bouzek – 2. místostarosta

Bc. Simona Baráková – radní

Ing. Jan Farník – radní