Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Marek Benda

předseda oblastního sdružení

Ondřej Palát

místopředseda oblastního sdružení

Olgerd Pukl

místopředseda oblastního sdružení

Hana Horálková

členka oblastní rady

Zdeněk Hovorka

člen oblastní rady

Zdeněk Kovářík

člen oblastní rady

Lucie Michková

členka oblastní rady

Jaroslav Míth

člen oblastní rady

František Nikl

člen oblastní rady

Patrik Opa

člen oblastní rady

Jan Pačes

člen oblastní rady

Richard Starý

člen oblastní rady

Jiří Šafář

člen oblastní rady