Bc. Lucie Michková

zastupitelka městské části
členka oblastní rady
předsedkyně místního sdružení

Životopis

Pracovala jsem jako zaměstnanec, OSVČ, ředitelka firmy na výrobu hotových pokrmů,  t.č. jsem uvolněná zastupitelka. Zabývám se hlavně bezpečností, primární prevencí v oblasti protidrogové politiky, likvidací squatů, aktivitami pro seniory a čistotou veřejného prostranství.

Má ambice komunální političky je tvořit město bezpečné, čisté, přívětivé pro život s pestrou nabídkou služeb a aktivit.

V případě zvolení do PS PČR bych se věnovala uplatnění lidí 50+ na trhu práce, podpoře aktivního stárnutí, ochraně zvířat proti týrání, obnově venkova, podpoře řemeslného vzdělání a podpoře hodnot jako je rodina a rodičovství.