Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Alexander Bellu

předseda oblastního sdružení

Michal Papež

místopředseda oblastního sdružení

Gabriela Pecićová

místopředsedkyně oblastního sdružení

Lucie Bogdanová

členka oblastní rady

Robert Hoffmann

člen oblastní rady

Pavel Hurda

člen oblastní rady

Jan Kabát

člen oblastní rady

Filip Nekola

člen oblastní rady

Iva Vojtková

členka oblastní rady

Roman Vondra

člen oblastní rady

Jakub Zrzavý

člen oblastní rady