Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Alexander Bellu

předseda oblastního sdružení

Tomáš Kalivoda

místopředseda oblastního sdružení

Michal Papež

místopředseda oblastního sdružení

Lucie Bogdanová

členka oblastní rady

Pavel Hájek

člen oblastní rady

Pavel Hurda

člen oblastní rady

Radek Matouš

člen oblastní rady

Jan Novotný

člen oblastní rady

Gabriela Pecicova

členka oblastní rady

Marek Raška

člen oblastní rady

Jakub Zrzavý

člen oblastní rady