Mgr. et Mgr. Miroslava Pašková

členka místního sdružení
pověřená pokladnice

Životopis

Čemu rozumím:

 • Marketing, PR, média
 • Bezpečnostní politika
 • Charitativní činnost ("neziskový sektor", který je opravdu neziskový)
 • Školství

Zaměstnání:

 • 2017 - dosud ... (třídní) učitelka M + AJ v ZŠ Nad Přehradou, Praha 15 (od 2018 metodik školní prevence)
 • 2014 - 2017 ... manažerka marketingu Robodrone Industries, s.r.o. (vývoj a výroba bezpilotních leteckých systémů)
 • 2011 - 2014 ... manažerka social media Ministerstvo obrany ČR

Samostatná výdělečná činnost:

 • 2019 - dosud ... vedoucí rubriky věda a technika časopisu Junior 21. století
 • 2018 - dosud ... redaktorka odborných portálů v oboru obrana/bezpečnost
 • 2017 - dosud ... marketingové poradenství, tvorba webových stránek
 • 2002 - 2011 ... redaktorka, video editorka, dramaturgyně TV studia Jukon (produkce televizní a online publicistiky)

Nezisková/charitativní činnost:

 • 2014 - dosud ... Spolek VLČÍ MÁKY (příslušníci ozbrojených sil, zejm veteráni, příslušníci bezpečnostních sborů v nouzi, zakladatelka - předsedkyně)
 • 2015 - 2015 ... projekt Právo na léčbu (info kampaň a sbírka pro pacienta s pojišťovnou nehrazenou biologickou léčbou)
 • 2013 - 2013 ... Nadační fond Regi Base (veteráni s trvalými následky, marketing)
 • 2006 - 2011 ... Občanské sdružení LATA (ohrožená mládež, terénní práce s klienty)
 • 2002 - 2003 ... projekt Daruj krev (nábor prvodárců krve, zakladatelka) 
 • 2002 - 2003 ... Občanské sdružení Konkrétní pomoc (pacienti se vzácnou dg. a pojišťovnou nedostatečně hrazenou léčbou/rehabilitací/kompenzačními pomůckami, spoluzakladatelka)

Vzdělání:

 • 2018 - 2019: KMDM PedF UK ... studium Mgr. oboru Matematika a pedagogika pro základní a střední školy přerušeno (UK začala nárokovat poplatek 19000 Kč za semestr, a sice až na sklonku semestru a navzdory neschopnosti zodpovědět dotaz na něj položený již o rok dříve před samotným podáním přihlášky - titulů mám dost a toto studium jsem chtěla absolvovat, abych dostála požadavkům českého školství, které se snažím poslední roky podpořit, ale přeci nebudu svoji obětavost za nuzný plat ještě dotovat!)
 • 2006 - 2009: IKSŽ FSV UK ... splněny všechny povinnosti bez SZK v Mgr. oboru Mediální studia (nebylo vyhověno žádosti o podzimní termín z důvodu kolize termínu s jinou SZK, zatímco ti, kdo "propadli", nárok automaticky měli, tedy usoudila jsem, že Mgr. et Mgr. mi stačí)
 • 2006 - 2009: ISS FSV UK ... Mgr. v oboru Veřejná a sociální politika
 • 2006 - 2009: ISS FSV UK... Mgr. v oboru Sociologie
 • 2003 - 2006: ISS FSV UK ... Bc. v oboru Sociologie a sociální politika

Koníčky:

 • četba, filmy
 • turistika (zejm. horská)
 • charita