29. března 2023

ODS Plzeň: Programové prohlášení koalice je nerealistické a neřeší ucelený rozvoj Plzně

Vedení města rezignovalo na rozvoj Plzně, dokládá to rozporuplné programové prohlášení, které postrádá ekonomický rámec. Programové prohlášení koalice ANO, Piráti, STAN a PRO Plzeň je tak pouhým nahodilým slepencem a nereflektuje potřeby Plzně. Představitelé vládnoucí koalice tím potvrzují své předchozí tvrzení, že volební programy koaličních stran neplatí a nejsou důležité.

Jednotlivé body programového prohlášení se vzájemně vylučují. Vedení Plzně se v otázce urbanistického rozvoje inspirovalo v dobách komunismu a hodlá po vzoru panelových sídlišť vystavět na území Plzně typizované bytové domy. To si Plzeň skutečně nezaslouží. Každá lokalita si žádá přístup reflektující jedinečnost území, což je v zásadním rozporu s plánovanými typizovanými sídlišti,” uvádí bývalý primátor a současný zastupitel Pavel Šindelář.

Že jednotlivé body prohlášení postrádají koncepční přístup, dokládá mimo jiné i část věnující se urbanismu. Ta při stanovení priorit vodohospodářských staveb opomíjí některá významná území města. Vedení Plzně na rozvoj některých částí Plzně zcela rezignuje. Vybudovat nový vodovod a kanalizaci navrhuje de facto jen v Malesicích, kde starostuje náměstek primátora Aleš Tolar (STAN). V textu naopak není vůbec zmíněn vodovod a kanalizace na Výsluní, která je důležitou rozvojovou lokalitou největšího městského obvodu Plzeň 3,” doplňuje zastupitel Pavel Šindelář.

Vyjma zmínky areálu Lopatárny mi v textu chybí další informace týkající se rozvoje čtvrtého městského obvodu. Koalice tak zcela opomněla rekonstrukci rozhledny Chlum, výstavbu školky v Újezdě, vybudování úřadu, dořešení demolice objektu Carimex, ale i realizaci parkovacích systémů na Doubravce,” upozorňuje na nevyváženost prohlášení zastupitel Lukáš Hegner.

V urbanistické pasáži postrádám nové projekty, vše jsou pouze projekty připravené v průběhu minulého volebního období,” komentuje zastupitel Pavel Šindelář a dodává, že programové prohlášení naprosto postrádá ekonomický rámec, což jej degraduje na pouhý nereálný populistický seznam.

Znění prohlášení je zcela nejednoznačné. To dokládá i nekonkrétní formulace textu. Urbanistický přístup ke konceptu dopravy je vágní, jediné, co se můžeme z prohlášení dozvědět je, že bude zajištěna proporcionalita mezi automobilovou a dalšími typy dopravy, konkrétní informace však chybí,” upozorňuje zastupitel Jan Kalián.

Ačkoliv koaliční STAN i Piráti slibovali masivní výstavbu městských bytů, v programovém prohlášení o nich není zmínka, což potvrzuje, že vládnoucí koalice považuje volební program za zbytečný cár papíru. Pod naším vedením jsme v Plzni vybudovali téměř dvěstě městských nájemních bytů a pro dalších čtyři sta jsme vytipovali vhodné lokality a připravili zastavovací studie. Jako jedni z prvních v republice jsme tak přistoupili k unikátnímu projektu výstavby dostupného bydlení. Současné vedení však, přes svá populistická prohlášení, nehodlá v budování dostupného bydlení pokračovat, přitom by stačilo navázat na již rozpracované projekty,” pozastavuje se nad přístupem vládnoucí koalice předseda klubu ODS, TOP 09 a KDU-ČSL David Šlouf.

Štítky:
tisková zpráva