Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Jiří Šneberger

předseda oblastního sdružení

Martin Baxa

místopředseda oblastního sdružení

Zdeněk Mádr

místopředseda oblastního sdružení

David Šlouf

místopředseda oblastního sdružení

Vladislav Bartman

člen oblastní rady

Jakub Čermák

člen oblastní rady

Ivan Dischinger

člen oblastní rady

Stanislava Duchková

členka oblastní rady

Tomáš Fremr

člen oblastní rady

Rudolf Hásek

člen oblastní rady

Lukáš Hegner

člen oblastní rady

Zdena Hončarová

členka oblastní rady

Martin Hrubý

člen oblastní rady

Veronika Jilichová Nová

členka oblastní rady

Jan Klíma

člen oblastní rady

Libor Kohel

člen oblastní rady

Kamil Mašek

člen oblastní rady

Helena Matoušová

členka oblastní rady

Lucie Pernglau

členka oblastní rady

Vladimír Pohůdka

člen oblastní rady

Irena Rottová

členka oblastní rady

Jiří Schoř

člen oblastní rady

František Šimána

člen oblastní rady

Miloslava Šlajsová

členka oblastní rady

Milan Uhlík

člen oblastní rady

Milan Vyskočil

člen oblastní rady

Martin Ženíšek

člen oblastní rady