Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Jiří Šneberger

předseda oblastního sdružení

Lumír Aschenbrenner

místopředseda oblastního sdružení

Martin Baxa

místopředseda oblastního sdružení

Lukáš Hegner

místopředseda oblastního sdružení

David Šlouf

místopředseda oblastního sdružení

Milan Uhlík

místopředseda oblastního sdružení

Antonín Daniel

člen oblastní rady

Ivan Dischinger

člen oblastní rady

Zdeněk Drofa

člen oblastní rady

Stanislava Duchková

členka oblastní rady

Tomáš Fremr

člen oblastní rady

Zdena Hončarová

členka oblastní rady

Martin Hrubý

člen oblastní rady

Jan Husák

člen oblastní rady

Marek Chlad

člen oblastní rady

Petr Jandl

člen oblastní rady

Veronika Jilichová Nová

členka oblastní rady

Jan Klíma

člen oblastní rady

Libor Kohel

člen oblastní rady

Stanislav Kopáček

člen oblastní rady

Kamil Mašek

člen oblastní rady

Helena Matoušová

členka oblastní rady

Radek Novák

člen oblastní rady

Vladimír Pohůdka

člen oblastní rady

Irena Rottová

členka oblastní rady

Helena Řežábová

členka oblastní rady

Jiří Schoř

člen oblastní rady

Miloslava Šlajsová

členka oblastní rady

Petr Zimmermann

člen oblastní rady