Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Ondřej Tichý

předseda oblastního sdružení

Pavla Kvapilová

1. místopředsedkyně oblastního sdružení

Miroslav Antal

místopředseda oblastního sdružení

Martin Ulrych

místopředseda oblastního sdružení

Jaroslav Deml

člen oblastní rady

David Kollert

člen oblastní rady

Alexandr Krejčíř

člen oblastní rady

Jan Matějek

člen oblastní rady

Pavel Matouš

člen oblastní rady

Jan Mazuch

člen oblastní rady

René Pobuda

člen oblastní rady

Leoš Příhoda

člen oblastní rady

David Urbánek

člen oblastní rady

Helena Wiesenbergová

členka oblastní rady