14. června 2021

Zpráva předsedy OS ODS Nový Jičín Bc. Jakuba Jandy

Vážené členky a členové ODS, Vážené delegátky, delegáti, na základě článku 17., odstavec 4, písmeno G předkládám tímto jako předseda Oblastního sdružení ODS Nový Jičín oblastnímu sněmu zprávu o své činnosti za uplynulé volební období 2019-2021.

Sněm našeho oblastního sdružení mne do funkce svého předsedy zvolil 21. ledna 2019, abych navázal na úspěšnou práci již neobhajujícího předsedy Oblastního sdružení, Jakuba Unucky. Při své kandidatuře jsem představil několik cílů a vizí, se kterými jsem svůj mandát spojil a po konzultacích na úrovni Oblastní rady i předsedů místních sdružení jsem vydefinoval střednědobý plán cílů, kterých bychom jako Oblastní sdružení měli dosáhnout a neformálně se v rámci Moravskoslezského regionu stát lídrem i hybatelem politického dění.

Řada z těchto cílů byla dosažena a naše oblast se tak právem stala respektovanou a nepochybuji o tom, že i silným hráčem s přesahem regionálního dění. Mezi tyto cíle řadím především obhájení pozice lídra v krajských volbách v roce 2020, opětovné zvolení do Rady kraje, obhájení postu předsedy klubu krajských zastupitelů a zisk dalšího jednoho mandátu.

Jakub Unucka za naši oblast nejen obhájil svou pozici lídra, ale stal se i 1. náměstkem hejtmana kraje a byl znovu zvolen předsedou zastupitelského klubu. Naším novým krajským zastupitelem je i Václav Dobrozemský.

V rovině volební jsme sice nedosáhli vítězné pozice, co do počtu hlasů ve srovnání s jinými oblastmi, ale udrželi „modrou výspu“ jihu regionu a mnou navrhovaný a přijatý závazek oblastní radě, na počty hlasů v jednotlivých městech a obcích byl až na jednotky výjimek naplněn a v řadě obcí přesáhnut.

V rovině rozvoje našeho Oblastního sdružení jsem radě představil již v průběhu roku 2019 souvislou pasportizaci našich místních sdružení, včetně návrhu strategických cílů.

Získávat nové členy se povedlo, byť se v matematickém výsledku, díky odchodu již starších členů ODS, úměra neprojevila tak, jak bych sám chtěl. Díky nepříznivé epidemiologické situaci již z kraje roku 2020 se bohužel nepovedlo prodiskutovat jednotlivé záměry se všemi předsedy místních sdružení a zejména mnohem více pracovat na získávání nezávislých kandidátů a perspektivních členech jiných strana hnutí, ale na straně druhé se povedlo znovuobnovit místní sdružení ve Studénce, či stabilizovat místní sdružení v Trojanovicích.

S dvouletým odstupem bych rád vyzdvihl MS Nový Jičín, které má nyní 21 členů, ve srovnání s předloňským rokem je tak nárůst v počtu členů o tři. MS Štramberk a MS Tichá navýšili svou členskou základnu o dva nové členy a ve třech MS, jmenovitě ve Frenštátě pod Radhoštěm, v Klimkovicích a ve Fulneku byl pak nárůst o jednoho člena.

Vnímám však, že v budoucnu bude velkým úkolem nové oblastní rady pokračovat v takto nastaveném trendu a rozšiřovat síť ODS ve všech směrech. Velký cíl vidím především v obnovení našich buněk a zejména postavení kandidátek v komunálních volbách v místech, kde má ODS tradičně dobré volební výsledky – Závišice, Bordovice, Mošnov, či Petřvald.

Za klíčové jsem ve svém volebním období považoval také rozvoj našeho vnitrostranického života. Jsem proto velmi rád, že se ke kulatému výročí Sametové revoluce podařilo uspořádat „Slavnostní poděkování členům ODS,“ na kterém jsme za účasti předsedy ODS poděkovali za dlouholetou práci pro naši stranu všem, kteří jí věnovali podstatnou část svého života. Doufám, že v takto nastaveném bude pokračovat i nová Oblastní rada.

V tomto rámci se také podařilo iniciovat několik nových tradic v jednotlivých místních sdruženích, jako je kladení věnců při výročí památky dnes boje za svobodu a demokracii, památky obětí komunismu nebo Zalévání stromu republiky 28. října.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm se v rámci oslav Sametové revoluce díky zdejší ODS podařilo také zbudovat pietní místo. Rozhodně bychom neměli zapomínat, že to byla právě ODS, která je pokračovatelkou Občanského Fóra a nositelem principů svobody a demokracie. I v budoucnu bychom měli klást ještě větší důraz na takové typy akcí, kterými se k těmto principům přihlašujeme, a já si troufám říci, že minimálně za funkční období 2019 – 2021 jsme se této úlohy zhostili velmi důstojně.

V průběhu funkčního období jsem také inicioval několik návštěv celostátního formátu. Dvakrát jsme přivítali v rámci našeho Oblastního sdružení předsedu ODS Petra Fialu s celodenním programem, ale také poslance Evropského parlamentu – Alexandra Vondru i Evžena Tošenovského. O tom, že naše oblast umí skvěle zorganizovat takové akce, větší velká účast občanů na pořádaných výstavách, autogramiádách a besedách, kteří nejsou členy ODS a mezi které jsme šířili dobré jméno ODS.

Naše oblast také jako jediná z celého regionu uspořádala po několika letech samostatnou ideovou konferenci. Ta se věnovala především oblasti programových priorit krajských voleb a její uspořádání bylo velmi kvitováno členskou základnou.

Ačkoliv se v průběhu mého mandátu předsedy Oblastního sdružení nepodařila spousta věcí naplnit, vnímám, že v rámci působení stávající Oblastní rady byl odveden kus dobré práce. Za to všem jejím členům děkuji.

Před novou Oblastní radou však stojí ještě větší úkoly. Nadcházející volby do Poslanecké sněmovny mohou zásadním způsobem změnit politické klima v naší zemi. Naše oblast by měla mít opětovné zastání v podobě poslaneckého mandátu.

V roce 2022 se pak kromě důležitých komunálních voleb, kterým musí být věnována abnormální pozornost a velmi důsledná příprava, uskuteční také volby senátní. I zde mohu říct, že jsem započal první a jasně zřetelné snahy, aby senátní obvod č. 62. měl svého vlastního kandidáta ODS, ale hlavně – zvoleného senátora. Po dvanácti letech je ten nejvyšší čas jej opět mít. Klíčové jsou však zejména zmíněné komunální volby. Naším cílem je jednoznačné zdvojnásobení počtu zastupitelů v obcích ze současných 42 na 84.

Váženému Oblastnímu sněmu také předkládám zprávu o činnosti Oblastní rady za své funkční období:

 • Oblastní rada se na svých pravidelných šestitýdenních zasedáních sešla celkem 17x a vždy byla usnášeníschopná.
 • Oblastní sněm se během tohoto volebního období konal 2x, a to na konci září 2019 v Bílovci společně s Ideovou konferencí a v březnu 2020 v Pustějově.

 • Vůbec první zasedání oblastní rady se uskutečnilo 4. února v Kopřivnici. Hlavním bodem byl harmonogram pro volební období 2019-2021 včetně přípravy na evropské, krajské i senátní volby. Tématem však byla i spolupráce s ostatními

oblastními sdruženími v rámci Moravskoslezského regionu a společná akce s RS ODS Zlínský kraj.

 • Březnová oblastní rada se zabývala převážně situací v místních sdruženích, a to zejména v nově založeném MS ve Studénce.
 • Na konci dubna se uskutečnilo třetí jednání oblastní rady. Evropské volby byly za rohem a Oblastní sdružení nebylo nijak pozadu. Pro druhého kandidáta na kandidátní listině ODS, Evžena Tošenovského, jsme připravili nabitý program na náměstí v Novém Jičíně, kde probíhala kontaktní kampaň s voliči, a poté také výšlap

na Pustevny, po kterém následovala debata se členy ODS ve Frenštátě pod Radhoštěm.

 • V červnu se konala předprázdninová oblastní rada, jejímž hlavním bodem byla analýza evropských voleb v oblasti. Výsledek byl v rámci oblastí třetí nejlepší po Ostravě a Opavě. Nejlepších výsledků ODS dosáhla v Hodslavicích, Kateřinicích a

Bernarticích, v těchto obcích byl výsledek nad 20 %. Rada se také zabývala podzimní programovou konferencí OS ODS Nový Jičín v rámci chystané kampaně pro krajské volby.

 • Na srpnové oblastní radě se diskutovalo nad novým kandidátem do oblastní a regionální rady z důvodu ukončení členství Xenie Šustalové v ODS. Finišovali jsme přípravu pro nadcházející oblastní sněm a připravovali jsme oslavu

30. výročí Sametové revoluce.

 • 30. září se konal Oblastní sněm v Bílovci. Sněm navrhl na pozici lídra kandidátky do krajských voleb v té době náměstka pro dopravu a chytrý region Jakuba Unucku, který se lídrem zcela zaslouženě stal. Volili jsme také delegáty na kongres ODS.
 • Při listopadovém setkání Oblastní rady jsme probírali situaci místního sdružení v Bernarticích. I přes veškerou snahu zachránit toto MS v obci, ve které má ODS pokaždé nadprůměrné volební výsledky, MS zaniklo a většina členů se

přeregistrovala do MS Nový Jičín.

 • 17. listopadu též proběhly po celé oblasti vzpomínkové akce k 30. výročí Sametové revoluce. O dva dny předem, 15. listopadu, se v Modrém domě konal Sametový večer, jež jsem inicioval společně s europoslancem Evženem Tošenovským. Společně jsme také pokřtili knihu „Sametová revoluce v kraji uhlí a oceli“.
 • 21. listopadu 2019 proběhlo Slavnostní poděkování zakládajícím a zasloužilým členům ODS Novojičínské oblasti v prostorách Piaristického kláštera v Příboře, kterého se zúčastnil i předseda ODS Petr Fiala. Bylo oceněno 39 zakládajících členů

a 8 zasloužilých členů ODS.

 • V prosinci 2019 bylo nutné svolat mimořádnou oblastní radu, a to kvůli odložené volbě lídra kandidátky do krajských voleb a s tím související přípravu na Regionální sněm v Klimkovicích.
 • 13. prosince se v hotelu Bartoš ve Frenštátě pod Radhoštěm uskutečnila vánoční besídka s europoslancem Evženem Tošenovským. Účastnila se jej široká veřejnost,

hlavním tématem celé besedy byla situace v Bruselu a dopady „Green New Deal“ na celou Evropskou unii.

 • Hned zkraje nového roku 2020 jsme uspořádali další oblastní radu, zejména kvůli chystanému kongresu ODS v Praze. Následně proběhla debata nad přípravou

krajských voleb a oblastního sněmu v Pustějově.

 • Únorová oblastní rada zasedala kvůli senátním volbám v senátorské, obvodu č. 63 Přerov, jelikož tento obvod přesahuje hranice našeho obvodu a týká se 5 obcí a města Odry. Do těchto senátních voleb byl navržen OS ODS Přerov MUDr. Tomáš Kocourek, jehož nominaci Novojičínská Oblastní rada doporučila.
 • Kvůli koronavirové pandemii zasedl oblastní sněm v uplynulém roce pouze jednou, a to v Pustějově 9. března. Věřím však, že se epidemiologický vývoj ustálí a bude možné sněm pořádat minimálně 2x ročně, jako to bylo vždy v naší oblasti zvykem.
 • Na svém květnovém zasedání oblastní rada probírala krajské volby včetně volební kampaně a senátorskou nominaci v senátorském obvodu č. 63. Přerov MUDr. Tomáše Kocourka.
 • Proběhla též dvě zasedání SMS Modelu Novojičínsko-sever a Novojičínsko-jih s názvem „Umíme“, při kterých se prezentovala hlavní složka volební kampaně do krajských voleb společně s předsedy dotčených místních sdružení. Právě SMS

Model znamenal zapojení celé členské základny v Moravskoslezském regionu, protože pro všech 300 obcí v našem kraji byl vytvořen specifický program s investicí v hodnotě 1200 Kč na jednoho občana dané obce.

 • Při červnovém zasedání oblastní rada nominovala MUDr. Tomáše Kocourka do senátních voleb, rovněž byla představena detailní strategie volební kampaně pro krajské volby ze strany volebního štábu.

V senátních volbách pak skončil pan Kocourek se ziskem 12,75 % a více než 4 500 hlasů na třetím místě. Rád bych také poděkoval všem místním sdružením za včasné odevzdání seznamu okrskových volebních komisí v rámci krajských voleb. Věřím, že se okrskové volební komise podaří bez problému dodat i letos při sněmovních volbách a podaří se nám obhájit co nejvíce míst v rámci těchto komisí.

 • V rámci předvolební kampaně do krajského zastupitelstva se konala kontaktní akce

RUNucka“ s lídrem kandidátky ve všech krajských obcí s rozšířenou působností. Lídr kandidátky Jakub Unucka v rámci tohoto běžeckého seriálu navštívil v naší oblasti Frenštát pod Radhoštěm, Nový Jičín, Fulnek, Bílovec a Kopřivnici.

 • Zastupiteli Moravskoslezského kraje se z členů oblasti Nový Jičín stali Jakub Unucka z pozice lídra kandidátky a Václav Dobrozemský z 8. místa.

Jakub Unucka se zaslouženě stal 1. náměstkem hejtmana kraje. Jeho resortem se stal průmysl, energetika a chytrý region. Rád bych ještě zmínil, že kandidáti z naší oblasti měli opravdu skvělé výsledky, všichni měli bezpečně nad 100 preferenčních hlasů.

 • Výsledek krajských voleb předčil naše očekávání. Cíl zisku hlasů v Novojičínské oblasti byl oblastní radou stanoven minimálně na 4 000 hlasů, ve volbách jsme však získali více než 6 500 hlasů, procentuálně pak 14,16 %, čímž jsme se stali třetím

nejúspěšnějším oblastním sdružením po Opavě a Ostravě.

Rád bych také zdůraznil mimořádně skvělé výsledky ve třech obcích, a to v Pustějově, Štramberku a Tiché, jelikož v nich byl stanovený cíl překonán více než trojnásobně. Potvrdila se také vzestupná tendence v jižní části okresu Nový Jičín, kde se kromě tří typicky levicových obcí naplnil cíl v 26 zbývajících městech a obcí. Pozitivní je však výsledek i ve městech v severní části okresu, zejména pak v Bílovci, kde měla koalice ODS+TOP 09 více než 19 procent.

 • Krajské volby potvrdily vysoký výkon a zejména potenciál ODS v naší oblasti, ale odhalily také některé mezery v naší práci, kterými se oblastní rada bude dále zabývat.

ODS nadále zůstává silná ve dvou největších městech oblasti, v Kopřivnici a v Novém Jičíně, ovšem svou pozornost musíme zaměřit na menší města s počtem obyvatel kolem 5 tisíc obyvatel, kde má ODS početnou voličskou základnu, a rovněž na obce mezi 1-2 tisíci obyvatel, ve kterých dosahujeme mimořádně nadprůměrných výsledků.

 • 21. srpna jsme si ve Frenštátě pod Radhoštěm připomněli Den památky obětí invaze a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy symbolicky u bývalých vojenských

kasáren. Akce se zúčastnila i široká veřejnost, což pro mne bylo v této „nekontaktní“ době milým překvapením.

 • V Klimkovicích se 9. září konalo tradiční „vzduchobraní.“
 • 17. a 18. září navštívil Novojičínskou oblast bývalý ministr obrany a dnes europoslanec Alexandr Vondra. Během jeho návštěvy diskutoval s občany o různých vnitrostátních i mezinárodních tématech na akci „Na pivo se Sašou

Vondrou“ ve Frenštátě pod Radhoštěm a zahajoval vernisáž k sametové revoluci v nedalekém frenštátském Kulturním domě.

 • Oblastní rada se v září a v říjnu se konala ve Frenštátě pod Radhoštěm a probírala předvolební detaily a analyzovala volební výsledky.
 • Listopadové zasedání oblastní rady se přesunulo do Modrého domu, hlavními body jednání byly předvolební sněmovní koalice SPOLU, hospodaření oblastního sdružení za rok 2020 a diskuze k senátním volbám v senátním obvodu č. 67 Nový Jičín v roce 2022.
 • V listopadu jsme si též připomněli 31. výročí sametové revoluce ve Frenštátě pod Radhoštěm.
 • 15. února se konalo zasedání oblastní rady, jež nominovala kandidáty na kandidátní listinu do říjnových sněmovních voleb. Za oblastní sdružení Nový Jičín jsem byl nominován já jakožto kandidát 3. v pořadí za ODS.

Naše oblastní sdružení má k dnešnímu dni 20 místních sdružení, 2 krajské zastupitele, z nich předsedu zastupitelského klubu a 1. náměstka hejtmana, 3 starosty a 1 poslance.

Jakub Janda

Předseda oblastního sdružení ODS Nový Jičín

Jakub Janda

poslanec PČR