Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Jakub Janda

předseda oblastního sdružení

Miroslav Kopečný

1. místopředseda oblastního sdružení

Václav Dobrozemský

místopředseda oblastního sdružení

Karel Bednařík

člen oblastní rady

Jan Chrapek

člen oblastní rady

Daniel Chrustawczuk

člen oblastní rady

Jakub Kotala

člen oblastní rady

Lukáš Kresta

člen oblastní rady

Jana Machová

členka oblastní rady

Lukáš Seibert

člen oblastní rady

Blahoslav Socha

člen oblastní rady

Jakub Unucka

člen oblastní rady

Petr Venský

člen oblastní rady