Restaurování historických varhan v Libči
3. června 2014

Daniel Rada: Restaurování historických varhan v Libči

V průběhu měsíce dubna se podařilo po poměrně dlouhé době prosadit opravu historických varhan v trutnovské integrované obci Libeč.

Na opravě varhan se podílí částkou 100.000,- Kč Královéhradecký kraj z Dotačního programu na opravu historických varhan a zbývající částkou město Trutnov.


Osobně si velice vážím toho, že po několikaleté opakované urgenci opravy těchto varhan, dojde konečně k jejich restaurování a bude tak vyslyšena prosba místních obyvatel. Jsem přesvědčen o tom, že je zapotřebí podporovat kulturní život nejenom v centrech měst, ale je zapotřebí ho trvale udržovat i na území celé řady okrajových částí měst, kde o něj místní obyvatelé projevují zájem. Doufám tedy, že se tato oprava zdaří a na konci tohoto roku se bude moci v Libči po dlouhých letech konat vánoční mše za doprovodu nově zrestaurovaných varhan. Jsem přesvědčen, že místní obyvatelé si opravených varhan budou vážit a varhany následně přispějí k rozvoji kulturního života v obci.


Děkuji také Královéhradeckému kraji za podporu této opravy a připomínám, že letošní rok byly z krajského rozpočtu finančně podpořeny na území města Trutnova tyto další kulturní akce ve výši: 20.000,- Kč festival Cirk-UFF, 20.000,- Kč festival Trutnovský podzim 2014, 20.000,- Dance festival Trutnov, 20.000,- Kč Tkalcovství – interaktivní výstava a prezentace tradičních řemesel a 20.000,- Kč Jazzinec 2014.

Daniel Rada

Daniel Rada

člen místní rady
člen regionálního smírčího výboru
zastupitel

Více o autorovi