Vážení přátelé, členové a příznivci ODS,
31. října 2013

Vážení přátelé, členové a příznivci ODS,

dovolte mi, abych Vám všem s odstupem několika dnů po předčasných parlamentních volbách poděkoval za podporu a Vaše hlasy pro stranu, která právě není v kurzu.

Vážím si Vaší odvahy jít touto volbou proti proudu současné politické situace. 

Velké poděkování patří také stovkám dobrovolníků, kteří se na volební kampani podíleli. Rovněž tak patří díky a uznání všem kandidátům, kteří v této nelehké době neváhali nastavit svoji tvář a v naprosté většině případů pracovali ve prospěch celého týmu. 

Nikdo z nás zřejmě ani v nejčernějším snu nepředpokládal, do jaké situace se naše strana těsně před volbami může dostat. Vždyť i někteří z našich nejvěrnějších příznivců měli velké dilema, zda nám dát hlas. Dosažený volební výsledek pak není dílem posledních týdnů, ale odráží náladu vůči naší straně a sklízíme tak plody své „dlouhodobě kvalitní práce". Kdo z Vás absolvoval kontaktní kampaň, dobře ví, že mohlo být ještě hůře. Výrazně. Myslím proto, že všichni máme o čem přemýšlet. 

Věřím, že uplynulé volební období bude pro nás dostatečným poučením a varováním pro roky příští. Mírným zadostiučiněním pro nás může být snad jen to, že jsme na celou řadu věcí poukazovali a patřili jsme k regionu, který byl vůči svému vedení nejkritičtější. Na tyto své postoje v dalších měsících nesmíme zapomenout, musíme i nadále hlasitě požadovat změny v nejvyšších patrech naší strany a hlavně – musíme být připraveni se na těchto změnách aktivně podílet. 

ODS se nachází na rozcestí. Jestli se vydá tou správnou cestou, o tom rozhodneme my sami v nejbližších měsících. Moc bych si přál, aby všechna naše budoucí rozhodnutí byla dobrá a vedená jedinou snahou – vrátit ODS její kredit a renomé relevantní politické síly české pravice. 

 

S úctou

Ing. Martin Puš

předseda regionálního sdružení