Podpora cestovního ruchu – investice do budoucnosti
11. března 2013

Martin Puš: Podpora cestovního ruchu – investice do budoucnosti

Každý kraj si zpravidla stanoví své priority. Nejčastěji to bývá školství, zdravotnictví, sociální oblast či dopravní obslužnost.

Málokterý zastupitel si ale uvědomuje, jak obrovský potenciál skýtá oblast cestovního ruchu a jak výrazně může právě cestovní ruch ovlivnit prosperitu celého kraje. Lidé i v době ekonomických problémů cestují, chtějí si užívat, bavit se či odpočívat. Pokud v regionu najdou to, co očekávali, pak se sem vrátí. Možná ne sami. Pokud zde spokojeni nebudou, pojedou příště jinam, a otázkou je, vrátí-li se vůbec někdy.

Možná tu nenajdeme přímou souvislost mezi vynaloženými prostředky z rozpočtu kraje a  v  budoucnu jejich možnou návratnost,  navíc  zhodnocenými o patřičný úrok. Na druhou stranu nikdo nemůže zpochybnit, že účelně a smysluplně vynaložené prostředky v této oblasti generují mnohá pozitiva a jsou jedním ze základních předpokladů prosperity celého regionu. Nechci vyjmenovávat, co vše můžeme  turistům  nabídnout  a jak krásný a atraktivní Královéhradecký kraj je. Myslím si ale, že naším společným úkolem je vytvořit všem, kteří v této oblasti působí, srovnatelné podmínky, poskytnout dostatek kvalitních informací a především podpořit aktivity,  které  přivedou do regionu návštěvníky a turisty ze všech koutů naší republiky i ze zahraničí. Mít dostatek nových informací, zachytit včas nové trendy v cestovním ruchu,  vytvářet produkty, které jsou opravu žádané, nabízet kvalitní a dostupné služby atd. ,  to vše je společná práce živnostníků, představitelů obcí a měst, kraje a všech další organizací a institucí, pohybujících se v této oblasti.   Zde je však nevyhnutelná podpora municipalit. Kde ale vzít peníze v rozpočtu, který je více než napnutý ?  Jsme téměř na začátku volebního období a tak je zcela legitimní začít hledat rezervy. Je to úkol například  pro finanční výbor. Ale než se sejde, možná by stálo za to, aby každý zastupitel obdržel materiál s údaji o majetku kraje v členění dle jednotlivých kapitol a s jasně definovanou ekonomickou rozvahou. Tedy přesně uvedeno, kolik nám tento majetek přináší, jak je využit a především, kolik nás stojí na provozu či údržbě. Možná zjistíme, že ne vše potřebujeme a že se právě tady dá nějaký ten milion ušetřit. Budeme-li se k majetku kraje chovat stejně jako se chováme k tomu svému,  nepochybně najdeme prostředky pro podporu nejrůznějších aktivit , třeba v oblasti sportu, kultury  či právě ve výše zmíněném  cestovním ruchu.

Ing. Martin Puš

Ing. Martin Puš

předseda místního sdružení
člen oblastní rady
místopředseda regionálního sdružení

Více o autorovi