Tři kroky k záchraně české pravice
24. února 2013

Daniel Rada: Tři kroky k záchraně české pravice

Stále více a více jsem si vědom toho, v jak zoufalé situaci se v dnešních dnech Občanská demokratická strana nachází.

Všichni víme, že aby se ODS stala znovu pro voliče důvěryhodnou a posléze i znovu volitelnou stranou, tak musí v nejbližší době projít několika zásadními změnami. Každý z nás členů ODS neustále slýchá, jak je situace vážná, že nám hrozí zvláště teď na konci března velký odliv našich členů či že hrozí odchody našich úspěšných starostů i našich dalších komunálních politiků. To vše můžeme slýchat již několik týdnů. Bohužel mi však připadá, že našim vrcholným představitelům stále více a více uniká prostá realita toho, že se nám neskutečně rychle krátí čas do parlamentních voleb v příštím roce a že bez nutných změn tyto volby katastrofálně prohrajeme. My už nemáme čas čekat na léto či na podzim a doufat, že se něco pozitivního samo pro naši stranu stane. To již nejde.

V současné době jsme v tak kritickém stavu, že musíme jednat okamžitě.  Mrzí mě však fakt, že náš předseda a další vrcholní představitelé ODS naprosto rezignovali na jakékoliv vyvozování své odpovědnosti za volební prohry, které jsme za poslední léta utrpěli. Z tohoto důvodu je teď na nás řadových členech ODS tuto naši mateřskou stranu zachránit a přiznejme si, už ani my nemáme mnoho času. Toho si je samozřejmě dost dobře vědoma i naše politická konkurence z řad TOP 09, která se sice tváří jako pravicová strana, ale ve skutečnosti žádnou pravicovou stranou není. Dovolím si ji proto osobně nazvat slepencem lidovecko - socialistických idejí a postojů. Ano, jedinou hodnověrnou pravicovou stranu může být znovu jen naše ODS.

Z těchto důvodů navrhuji tři kroky k její záchraně. Jako první krok musíme vyměnit naše představitele na regionálních úrovních. Měli bychom vybrat a prosadit naše úspěšné regionální politiky do vedení našich regionálních sdružení. Tento krok by se měl odehrát do letních prázdnin. Další krokem by mělo být svolání podzimního celorepublikového kongresu ODS. Tento kongres by měl před blížícími se parlamentními volbami dát jasný signál, jakým směrem se ODS chce ubírat a zda je schopna nějaké sebereflexe z proher a neúspěchů, které nás v posledních měsících provázely. Posledním třetím krokem by mělo být vybrání nových lídrů a zástupců naší strany na kandidátní listiny pro parlamentní volby v roce 2014. V tomto kroku bychom měli být schopni zúročit změny, které jsme udělali v předchozích dvou krocích a navrhnout úplně nové tváře, které budou mít chuť znovu vítězit a pravicové myšlenky pro ně budou tím, co musí prosazovat a obhajovat nejen před svými politickými rivaly, ale i před svými občany a voliči.

Chtěl bych podotknout, že tyto tři kroky k záchraně české pravice navrhuji i z toho důvodu, že si velmi přeji naprostou transparentnost ve vnitřním fungování naší strany a nechci se dočkat okamžiku, kdy pod tlakem špatných předvolebních průzkumů bude výkonná rada ODS těsně před volbami měnit našeho volebního lídra tzv. stylem „palácového převratu“. Proto prosím, stmelme se a začněme z těch nejnižších pozic stupňovat tlak na personální změny ve strukturách ODS.

Daniel Rada

Daniel Rada

člen místní rady
člen regionálního smírčího výboru
zastupitel

Více o autorovi