DOSTUPNÁ PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÁ PÉČE A ŘÍZENÍ NEMOCNIC
30. srpna 2020

Dana Kracíková:      DOSTUPNÁ PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÁ PÉČE A ŘÍZENÍ NEMOCNIC

Krajské volby 2020 SPOLEČNĚ ODS + STAN a Východočeši

Zdravotnictví musí být kvalitní, dostupné a efektivní, a proto:

Zajistíme dostupnou primární péči. Vzhledem ke stárnutí populace praktických lékařů pro dospělé, pediatrů i stomatologů hrozí po jejich odchodu do penze zhoršení dostupnosti péče. Podpoříme prostřednictvím dotačních titulů venkovské praxe, sdílené či sdružené praxe s adekvátní ordinační dobou a pomoc při zajištění dopravní dostupnosti těchto ordinací.

Zachováme síť krajských nemocnic ve stávajícím rozsahu a budeme pokračovat v investicích do zdravotnických zařízení (modernizace nemocnice v Rychnově n. Kněžnou, II. etapa modernizace Oblastní nemocnice Náchod, výstavba pavilonu s laboratořemi, oddělením onkologie a dialýzou v Jičíně, postavíme operační sály v nemocnici ve Dvoře Králové n. Labem).

Podpoříme vybudování urgentních příjmů v každém okrese kraje.

Zasadíme se o maximální využívání stipendijního programu pro studenty nejvyšších ročníků zdravotních škol, prioritou je zdravotnický personál dobře finančně ohodnotit.

Vrátíme řízení nemocnic do rukou kraje – budeme prosazovat restrukturalizaci Zdravotnického holdingu KHK. Zřídíme v krajských nemocnicích lékárny s pohotovostním provozem.

• Podpoříme těsnější spolupráci krajských nemocnic s Fakultní nemocnicí v Hradci Králové. Zmodernizujeme vybavení zdravotnické záchranné služby a její výjezdová stanoviště.

Budeme včas reagovat na stárnutí populace a zajistíme odpovídající počet lůžek následné péče a paliativní péče v rámci stávající sítě nemocnic.

Vybudujeme centra duševního zdraví v každém okrese

• Budeme podporovat lázeňská města v Královéhradeckém kraji.

Ing. Dana Kracíková,

Ing. Dana Kracíková,

kandidátka č. 6 do krajských voleb
starostka města Železnice, zastupitelka Královéhradeckého kraje

Více o autorovi