Krajské investice získávají nový koncepční rámec
26. února 2018

Václav Řehoř: Krajské investice získávají nový koncepční rámec

Na lednovém jednání krajského zastupitelstva jsem navrhl nové koncepční řešení přístupu ke krajským investicím, které přinese efektivnější tedy i účelnější využití investičních prostředků Královéhradeckého kraje.

Nově musí gesční radní určit priority svých investičních požadavků (až do střednědobého výhledu) a vytvářet tzv. zásobník investičních akcí. Po přidělení ročního rozpočtu na investice v té, které gesci, je možné projednat plán realizace jednotlivých priorit pro daný rok pro každou z gescí a následně na ní dále pracovat. Tímto bude docházet k plánování a systematickému řízení rozvoje investic v každém resortu, a to právě na základě předaných priorit pro danou oblast.

Zároveň s výše uvedeným bude toto předáno Centru investic rozvoje a inovací tak, aby tato příspěvková organizace Královéhradeckého kraje následně dokázala vyhledávat vhodné dotační tituly pro jednotlivé odvětví a tím byly tyto dotační tituly používány efektivně a cíleně podle skutečných a předem vydefinovaných potřeb kraje. Současně bude docházet i k průběžnému vyhodnocování probíhajících akcí a k tomu si slibujeme i lepší plánování investičních rozpočtů, včetně lepšího cashflow kraje. I při vědomí, že toto bude běh na delší trať, jsem rád, že zastupitelstvo dalo tomuto systému zelenou.

Mgr. Václav Řehoř

Mgr. Václav Řehoř

předseda ODS Hradec Králové
1. místopředseda ODS Královéhradeckého regionu
radní Královéhradeckého kraje pro investice a majetek

Více o autorovi