Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Daniel Volák

předseda oblastního sdružení

Jakub Ozaňák

místopředseda oblastního sdružení

Petr Hellmich

člen oblastní rady

Jaroslav Henzl

člen oblastní rady

Zdeněk Hrabák

člen oblastní rady

Tomáš Kubal

člen oblastní rady

Stanislav Zaspal

člen oblastní rady