Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Petr Hellmich

místopředseda oblastního sdružení

Jaroslav Henzl

člen oblastní rady

Václav Hofmann

člen oblastní rady

Zdeněk Hrabák

člen oblastní rady

Drahomíra Karasová

členka oblastní rady

Luboš Motl

člen oblastní rady