JUDr. Daniel Volák

předseda oblastního sdružení
zastupitel města
člen regionální rady
předseda místního sdružení
pověřený pokladník

Jiráskova 413
436 01  Litvínov