Devatero jednoduchých otázek pro vedení Ústeckého kraje
17. srpna 2018

Jiří Kulhánek: Devatero jednoduchých otázek pro vedení Ústeckého kraje

Redakční rada tohoto plátku (Listy Ústeckého kraje) nám opět určila téma, o čem máme psát. Možná se domnívá, že v okurkové sezoně je to to pravé ořechové. Já jsem názoru, že to čtenáře moc zajímat nebude. Co by ale zajímalo mne i řadu čtenářů je těchto devatero jednoduchých otázek:

  1. Kdy začne kraj s veřejnými prostředky hospodařit tak, aby si neustále nepůjčoval další peníze a nezadlužoval se?
  2. Kdy se konečně rozeběhnou potřebné investice do komunikací a mostů v havarijním stavu?
  3. Kdy kraj konečně vypracuje a podá legislativní návrh k sociálním dávkám na bydlení, aby hordy nepřizpůsobivých dále nedevastovaly naše města?
  4. Kdy kraj konečně začne budovat cyklostezku Ohře, nad kterou už strávil přes deset let příprav?
  5. Kdy si kraj provede analýzu efektivity počtu šesti stovek úředníků?
  6. Kdy si kraj uvědomí, že vytvoření funkcí pro uvolněné předsedy výborů jsou vyhozené peníze a nepřináší prakticky nic pro občany kraje?
  7. Kdy odpovědní na kraji pochopí, že investice do obnovy památek je naše povinnost pro zachování kulturního dědictví pro budoucí generace a posílí rozpočet na úkor jiných zbytečných výdajů?
  8. Kdy se rozhodneme zrušit tyto noviny, které stojí daňového poplatníka přes šest miliónů korun ročně a jejich informační hodnota je téměř nulová?
  9. Kdy si uvědomíme, že naše práce je služba a čeká se od nás předání kraje v lepším stavu, než v jakém nám byl občany na čtyři roky svěřen?
Jiří Kulhánek

Jiří Kulhánek

starosta města Kadaň
člen Zastupitelstva Ústeckého kraje

Více o autorovi