Doporučuji provést urychleně revizi sociálního systému
2. února 2018

Jiří Kulhánek: Doporučuji provést urychleně revizi sociálního systému

(Ústecký kraj )

Potřebnost a užitečnost sociálních služeb je nezpochybnitelná například v péči o naše seniory či zdravotně a tělesně postižené spoluobčany. V těchto oblastech je mnohdy částka od státu nedostatečná a nedostatek suplují města a kraj, jako zřizovatelé domovů pro seniory, domovů s pečovatelskou službou apod. Další velká část finančních prostředků má pomoci zapojení sociálně slabým do života, do vzdělávání a do pracovního procesu, řešení drogově závislých, sociální bydlení, osoby bez přístřeší atd.

Nezpochybňuji potřebnost pomoci i těmto lidem, kteří se potýkají s různými složitostmi života a nemohou nebo neumí si poradit sami. Zde by se ale mělo uvažovat i o principu zásluhovosti. To znamená, že pomoci je třeba jít naproti a sám projevit snahu o zlepšení vlastní situace. V Kadani, ve vyloučené lokalitě Prunéřov, se princip zásluhovosti osvědčil v podobě úprav okolí bydliště, drobných oprav v domě apod. Naopak jsme se se zlou potázali při žádosti o příspěvek na bezdomovce od jisté neziskovky, když jsme chtěli, aby příjemci dotace od města, v tomto případě bezdomovci, pomohli alespoň jednou týdně s úklidem kolem popelnic.

Nejasný a prakticky neměřitelný efekt dopadu dotací nerozptyluje pochybnosti o účelnosti vynaložených peněz, protože v řadě případů nedochází u klientů k žádnému posunu a zlepšení. Ovšem největší zásek do státní kasy v sociální oblasti sféře stále dělá sociální příspěvek na bydlení. Ten jde od státu přes úřady práce klientům, ale většinou spíše vlastníkům bytů, kteří stát dojí, co to jde. Stav nezachrání ani tzv. opatření obecné povahy, kde mají obce konečně alespoň možnost vymezit lokality, kde se nebude vyplácet doplatek na bydlení. Přesto se mnoho nezmění. Doplatek totiž tvoří asi jen desetinu sociální dávky na bydlení, a navíc někteří moudří senátoři dali tento zákon k ústavnímu soudu. Doporučuji provést urychleně revizi sociálního systému.

Jiří Kulhánek

Jiří Kulhánek

starosta města Kadaň
člen Zastupitelstva Ústeckého kraje

Více o autorovi