Slavnostní zahájení výstavy
7. února 2014

Přemysl Sobotka: Slavnostní zahájení výstavy "100 let Československých legií"

Projev místopředsedy Senátu PČR Přemysla Sobotky na slavnostním zahájení výstavy "100 let Československých legií".

 
Vážené dámy a pánové,
 
jsem velice rád, že vás dnes mohu ve Valdštejnském paláci přivítat na výstavě věnované jednomu z nejobdivuhodnějších a nejúctyhodnějších příběhů českých dějin, který napsali v letech 1914 – 1920 rukou společnou T. G. Masaryk a na 100 000 českých a slovenských legionářů. S Masarykovým tvrzením, že bez legií by nebylo naší republiky lze bez výhrad souhlasit. Obnovu české státnosti a cestu Slovenska k národní svobodě a nezávislosti si bez hrdinů od Zborova, Bajkalu, Doss Alta či Terronu opravdu nelze představit.
 
Je dobré si tuto historii, na kterou můžeme být právem hrdí, připomínat i letos v roce 100. výročí vypuknutí 1. světové války, kdy chce bezradná Evropa tuto obrovskou tragedii velkolepě oslavovat jako tzv. Velkou válku bez identifikace jejích viníků a obětí pod heslem tzv. korektního přístupu k historii. Paradoxně to bude u nás sloužit mnohým lidem k útokům na legionáře za jejich údajnou zradu na rakousko-uherské monarchii, v níž někteří naši znalostmi historie příliš nepolíbení naivní sentimentalisté vidí ideální předobraz Evropské unie, který prý Masaryk s legionáři prý nesmyslně rozbil! Tito lidé zapomínají, že šlo především vinou zaostalé a národnostně netolerantní uherské části monarchie o neživotaschopný útvar a nemění nic na tom ani to, že tehdy české země a Vídeň dosáhly na tu dobu poměrně vysoké společenské i technické a ekonomické úrovně. Zapomíná se, že Čechy zradila právě monarchie, která je nahnala do nesmyslné války, která byla nad její síly.
 
Zapomíná se, že Němci v českém pohraničí se již tehdy začali více orientovat na Berlín a živit myšlenky pangermanismu, které po válce uchopil naplno Adolf Hitler a jemu podobní. Vedle famózních vojenských úspěchů hrstky legionářů v bojích s bolševiky od Volhy až po Vladivostok se také zapomíná, že právě naši legionáři jako první poznali pravou tvář a podstatu komunistického hnutí – věrolomnost, pomstychtivost třídní nenávisti, zákeřnost postavenou na lživé demagogii a neschopnost dodržovat jakékoliv úmluvy a smlouvy. Bohužel málokdo byl v Evropě tehdy schopen důsledně se nad těmito jevy zamýšlet a reagovat na ně.
 
Je proto dobře, že máme dnes zde si tyto věci připomenout a tuto poučnost kapitolu novodobých českých dějin oživit i touto formou.
 
Děkuji vám za pozornost.
MUDr. Přemysl Sobotka

MUDr. Přemysl Sobotka

místopředseda Senátu PČR
předseda regionálního sdružení
člen regionální rady
člen výkonné rady

Více o autorovi