Slavnostní zahájení výstavy "100 let Československých legií"

7. února 2014
Slavnostní zahájení výstavy "100 let Československých legií"

Projev místopředsedy Senátu PČR Přemysla Sobotky na slavnostním zahájení výstavy "100 let Československých legií".

 
Vážené dámy a pánové,
 
jsem velice rád, že vás dnes mohu ve Valdštejnském paláci přivítat na výstavě věnované jednomu z nejobdivuhodnějších a nejúctyhodnějších příběhů českých dějin, který napsali v letech 1914 – 1920 rukou společnou T. G. Masaryk a na 100 000 českých a slovenských legionářů. S Masarykovým tvrzením, že bez legií by nebylo naší republiky lze bez výhrad souhlasit. Obnovu české státnosti a cestu Slovenska k národní svobodě a nezávislosti si bez hrdinů od Zborova, Bajkalu, Doss Alta či Terronu opravdu nelze představit.
 
Je dobré si tuto historii, na kterou můžeme být právem hrdí, připomínat i letos v roce 100. výročí vypuknutí 1. světové války, kdy chce bezradná Evropa tuto obrovskou tragedii velkolepě oslavovat jako tzv. Velkou válku bez identifikace jejích viníků a obětí pod heslem tzv. korektního přístupu k historii. Paradoxně to bude u nás sloužit mnohým lidem k útokům na legionáře za jejich údajnou zradu na rakousko-uherské monarchii, v níž někteří naši znalostmi historie příliš nepolíbení naivní sentimentalisté vidí ideální předobraz Evropské unie, který prý Masaryk s legionáři prý nesmyslně rozbil! Tito lidé zapomínají, že šlo především vinou zaostalé a národnostně netolerantní uherské části monarchie o neživotaschopný útvar a nemění nic na tom ani to, že tehdy české země a Vídeň dosáhly na tu dobu poměrně vysoké společenské i technické a ekonomické úrovně. Zapomíná se, že Čechy zradila právě monarchie, která je nahnala do nesmyslné války, která byla nad její síly.
 
Zapomíná se, že Němci v českém pohraničí se již tehdy začali více orientovat na Berlín a živit myšlenky pangermanismu, které po válce uchopil naplno Adolf Hitler a jemu podobní. Vedle famózních vojenských úspěchů hrstky legionářů v bojích s bolševiky od Volhy až po Vladivostok se také zapomíná, že právě naši legionáři jako první poznali pravou tvář a podstatu komunistického hnutí – věrolomnost, pomstychtivost třídní nenávisti, zákeřnost postavenou na lživé demagogii a neschopnost dodržovat jakékoliv úmluvy a smlouvy. Bohužel málokdo byl v Evropě tehdy schopen důsledně se nad těmito jevy zamýšlet a reagovat na ně.
 
Je proto dobře, že máme dnes zde si tyto věci připomenout a tuto poučnost kapitolu novodobých českých dějin oživit i touto formou.
 
Děkuji vám za pozornost.
MUDr. Přemysl Sobotka

místopředseda Senátu PČR
předseda regionálního sdružení
člen regionální rady
člen výkonné rady

Štítky:
Senát PČR projev