Neznalost historie je jedem pro demokracii a svobodu
18. listopadu 2013

Přemysl Sobotka: Neznalost historie je jedem pro demokracii a svobodu

Projev místopředsedy Senátu PČR Přemysla Sobotky na pietním aktu u památníku Ruzyně 1939–1941 Nezapomeneme.

Vážené dámy a pánové, vážení přátelé,           

jsem rád, že jsme se dnes sešli k pietní vzpomínce v místech, která představují jednu z opravdu temných kapitol našich novodobých dějin. Považuji za důležité, abychom si občas postavili do kontrastu některé často malicherné či umělé problémy naší současnosti, mediálně živené a nafukované pseudoaférky, takzvanou blbou náladu jako národní sport současnosti či uměle vytvářené celebrity z bezvýznamných lidí s podivným společenským renomé a úrovní s lidmi, kteří vyznávali mnohem pevnější hodnoty a pro ně i svůj národ byli ochotni obětovat i své životy.

Stojíme zde v místech, kde bylo v listopadu 1939 bez soudu popraveno 9 českých vysokoškolských funkcionářů, zatímco dalších 1 278 jejich kolegů bylo odvlečeno do koncentračního tábora Sachsenhausen a české vysoké školy byly nacistickými okupanty zavřeny. Zde v prostorách bývalých ruzyňských kasáren si můžeme připomenout také popravu pražského primátora Otakara Klapky, ale i dalších 234 popravených českých vlastenců, včetně 17 generálů a vysokých důstojníků generálního štábu z odbojové organizace Obrana národa.

Studenti a důstojníci – dva symboly suverenity národa, které byly pověstným trnem v oku nacistické diktatury, a proto se tyto významné části elity českého národa staly jedním z prvních cílů nacistických represí. Nesmíme však zapomínat ani na to, že podobně se po únoru 1948 chovala i další, tentokrát komunistická totalita, když svůj první úder vedla opět proti těmto dvěma vrstvám českého národa. Neignorujme proto potřebu elementární znalosti národní historie, jinak skončí v knihách a nákladných televizních inscenacích jako hříčka spekulujících postmodernistických intelektuálů, kteří rádi výchovné momenty historie zaměňují za své vize a spekulace s elitářskou potřebou boření mýtů, které zpravidla končí tvorbou mýtů nových a někdy ještě falešnějších.

V takovém prostředí skepse a pasivity vzniká potom ideální živná půda pro populisty všeho druhu a jejich cestu k moci. Starou pravdou tak zůstane, že neznalost historie a neochota se z ní poučit bude vždy jedem pro demokracii a lidskou svobodu. Mějme to na paměti kvůli nám živým i památce našich mrtvých hrdinů, jinak by svou oběť pro tuto zemi dali nadarmo.     

Čest jejich památce.

MUDr. Přemysl Sobotka

MUDr. Přemysl Sobotka

místopředseda Senátu PČR
člen výkonné rady
předseda regionálního sdružení

Více o autorovi