Hlavně rychle. Zbrklost jako cesta k neřešení Airbnb
8. dubna 2020

Jakub Janda: Hlavně rychle. Zbrklost jako cesta k neřešení Airbnb

Nová doba přináší nové výzvy…a nové možnosti. Což se bohužel týká i koronavirové krize. Krátkodobá ubytování organizovaná platformami jako je Airbnb – ale nejen touto – jsou jednou z nich.

Dlouhodobě se touto problematikou zabývám. Snažím se najít řešení, která budou snesitelná pro majitele krátkodobě pronajímaných objektů i pro jejich zákazníky. Ale také pro jejich sousedy a vůbec lidi, co žijí v oblastech s velkou koncentrací tohoto nového typu ubytovávání turistů. A není to lehké.
Proč o tom píšu zrovna teď, kde se potýkáme s vážnějšími problémy? Protože se tu "najednou" objevila novela zákona 159/1999 Sb., která by měla parametry služeb jako je Airbnb upravit. Spěšně a narychlo. V době, kdy řešíme koronavirovou pandemii, distribuci ochranných pomůcek. A hlavně, kdy umírají desítky lidí na potíže spojené s COVID-19.

O legislativní úpravy, které by tuto novou a pro mnohé asi problematickou formu ubytování upravily, usiluji dlouho a nejsem sám. A moc dobře vím, že tenhle problém se do určité míry současné pandemie týká. Nicméně považuji za ukvapené, řešit to novelou takto narychlo a spěšně vytvořené. Neboli, abych to nazval slovy kolegů z ODS, dělat z toho „koronavirovou legislativu“.
Myslím, že podobnou záležitost bychom měli projednat v klidu, bez časového tlaku a hlavně bez nouzového režimu. Protože jsou tam výše naznačená dilemata a mezery, které bychom neměli zašívat horkou legislativní jehlou. A teď konkrétně…
Souhlasím s tím, aby nebyly hotelové služby diskriminovány ve vztahu s touto novou formou ubytovávání turistů. Je ale rozsah poskytování osobních údajů, který tato novela předpokládá, opravdu nutný? Jaké budou dopady regulace a koho přesně postihnou? Jak moc? Nevyléváme s vanou i dítě? Neměli bychom o tom vést hlubší debatu? Otázek je mnoho, ale odpovědí strašně málo…

Skutečná debata, která by alespoň na část těchto otázek odpovídala, se nekonala, ani v rámci meziresortního řízení. Návrh nepodstoupil ani důkladné hodnocení dopadů regulace (RIA). O tom si můžeme myslet cokoliv, ale není myslím od věci se vyhnout případným budoucím sporům.
A ani v této nelehké době se nemohu nepousmát nad konstatováním Legislativní rady vlády, kde sice nebyl návrh (po)řádně projednán. Nicméně i tak Rada došla k závěru, že je jeho vztah k současnému nouzovému vztahu „relativně volný“. No comment, jak říkají Angličané…
Nemám problém Je jistě správné podpořit vládu v krocích, které jsou v současné situaci nezbytné. I když jsem nyní- a věřím, že jen do příštích voleb - jen opozičním politikem. Zájmy státu a jeho občanů jsou, byly a vždy budou mojí prioritou. Ale nebudu nikdy zneužívat krizových situací, problémů našich občanů či snad ohrožení naší republiky.

Demokracii si hýčkejme, a nikoliv ždímejme. Proto jsem zároveň hrdý na to, že reprezentuji stabilní, státotvornou a odpovědnou stranu. Ale nebudu nikdy zneužívat krizových situací, problémů našich občanů či snad ohrožení naší republiky.

Tento článek byl uveřejněn pro blog www.Aktuálně.cz: http://blog.aktualne.cz/blogy/jakub-janda.php?itemid=36423

Jakub Janda

Jakub Janda

poslanec PČR

Více o autorovi