Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Stanislav Folwarczny

předseda oblastního sdružení

Dalibor Klimša

místopředseda oblastního sdružení

Tomáš Peřina

místopředseda oblastního sdružení

Werner Bernatík

člen oblastní rady

Zbyněk Gajdacz

člen oblastní rady

Jitka Kocianová

členka oblastní rady

Leoš Lukaštík

člen oblastní rady

Hynek Orság

člen oblastní rady

Jan Pánik

člen oblastní rady

Martin Pasz

člen oblastní rady

Martin Sliwka

člen oblastní rady

Daniela Stromská

členka oblastní rady

Pavel Šimák

člen oblastní rady