Jakub Janda zvolen předsedou podvýboru pro cestovní ruch
15. března 2018

Jakub Janda: Jakub Janda zvolen předsedou podvýboru pro cestovní ruch

Uveřejněný kandidátský projev si můžete přečíst zde:

 

Vážené paní poslankyně, vážení pánové poslanci,

 

dovolte mi jako kandidátovi na předsedu podvýboru pro cestovní ruch představit vám svou vizi o fungování tohoto podvýboru v následujícím volebním období

V prvé řadě je nutné si uvědomit, že tento podvýbor nečeká výrazné legislativní zatížení, ale je spousta věcí, ke kterým by se podvýbor vyjadřovat měl. Jako prioritní považuji novou koncepci cestovního ruchu. Ta stávající končí v roce 2020. Asi se také nedočkáme komplexního zákona o cestovním ruchu, nutno říct, že by to byl krok správným směrem.

 

Přesto si myslím, že tento podvýbor může svou aktivitou podněcovat dílčí změny, které budou odstraňovat byrokratickou zátěž pro naše podnikatele.

Z mého hlediska y měl tento podvýbor plnit především roli partnera pro MMR, aktivně kontrolovat kroky vlády, iniciovat kroky ke zlepšení a být jakýmsi poradním orgánem.

 

Jako předseda podvýboru určitě nebudu zastávat roli torpédoborce, který kritizuje veškerou činnost MMR, Agentury Czetourism a paní ministryně. Jako předseda chci nastolit atmosféru vzájemné důvěry, která povede k profesionální pracovní náplni a věcné debatě o zlepšení legislativních podmínek a změny klimatu ve vztahu k podnikatelům a profesním asociacím, či spolkům.

Témat k řešení je jistě hodně, a t je to legislativní rámec a překážky, které brání v rozvoji cestovního ruchu, profesní vzdělávání, či systém řízení cestovního ruchu. V neposlední řadě nesmíme pominout nové digitální technologie, které si myslím sehrají prim v rozvoji cestovního ruchu a nová koncepce cestovního ruchu by je měla reflektovat. Úlohu tohoto podvýboru tak vidím především v moderování a nastolování priorit.

 

Vše změnit za čtyři roky asi nemůžeme a ani nestihneme, ale pokusme se shodnout na tom, kudy vede cesta a co je v našich silách změnit. Jako tým.

Jakub Janda

Jakub Janda

poslanec PČR

Více o autorovi