Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Jan Bureš

předseda oblastního sdružení

Romana Marečková

místopředsedkyně oblastního sdružení

René Weis

místopředseda oblastního sdružení

Stanislav Beneš

člen oblastní rady

Antonín Březina

člen oblastní rady

Petr Dohnal

člen oblastní rady

Petr Dolejš

člen oblastní rady

Gustav Hošťálek

člen oblastní rady

Milan Kaššák

člen oblastní rady

Martin Klepal

člen oblastní rady

Miroslav Křivanec

člen oblastní rady

René Roubík

člen oblastní rady

Petr Schmid

člen oblastní rady

Václav Vaněček

člen oblastní rady

Pavlína Volkovjaková

členka oblastní rady