Krajští zastupitelé

Přehled krajských zastupitelů, kteří jsou členy tohoto sdružení ODS

Jan Bureš

krajský radní

Petr Bursík

krajský zastupitel