Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Ladislav Brykner

předseda oblastního sdružení

Martin Křovina

místopředseda oblastního sdružení

Jiří Šorm

místopředseda oblastního sdružení

Josef Dlabola

člen oblastní rady

Tomáš Gabriel

člen oblastní rady

Petr Kulhánek

člen oblastní rady

Adam Lukaštík

člen oblastní rady

Petr Malý

člen oblastní rady

Ladislav Vrba

člen oblastní rady