Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Josef Dlabola

předseda oblastního sdružení

Ivan Doležal

místopředseda oblastního sdružení

Petr Kulhánek

místopředseda oblastního sdružení

Jiří Šorm

místopředseda oblastního sdružení

Ladislav Brykner

člen oblastní rady

Tomáš Gabriel

člen oblastní rady

Adam Lukaštík

člen oblastní rady

Petr Malý

člen oblastní rady