Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Josef Dlabola

předseda oblastního sdružení

Jan Janeček

místopředseda oblastního sdružení

Dominik Lukaštík

místopředseda oblastního sdružení

Jiří Šorm

místopředseda oblastního sdružení

Ladislav Brykner

člen oblastní rady

Tomáš Gabriel

člen oblastní rady

Petr Hejn

člen oblastní rady

Martin Křovina

člen oblastní rady

Kamil Vávra

člen oblastní rady