Ing. Tomáš Gabriel

starosta obce
člen oblastní rady

T.G. Masaryka 103
507 52  Ostroměř
Česká republika