Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Lubomír Žmolík

předseda oblastního sdružení

Aleš Suchánek

místopředseda oblastního sdružení

Jaroslav Hlavatý

člen oblastní rady

Pavel Stejskal

člen oblastní rady