Oblastní rada

Oblastní sdružení je územním článkem strany a je tvořeno místními sdruženími v dané oblasti (bývalé okresy nebo městské části). Oblastní rada má veškerou odpovědnost za činnost strany v oblasti v období mezi oblastními sněmy. Oblastní radu tvoří předseda, místopředsedové a zástupci místních sdružení zvolení oblastním sněmem.

Lubomír Žmolík

předseda oblastního sdružení

Petr Procházka

místopředseda oblastního sdružení

Jaroslav Hlavatý

člen oblastní rady

Pavel Stejskal

člen oblastní rady

Aleš Suchánek

člen oblastní rady