17. října 2023

O nás bez nás, nebo jak to tedy je?

Reakce na článek Petra Záleského na zpravodajském serveru idnes.cz ze dne 12.10.2023.

V pátek 12. října 2023 vyšel na zpravodajském serveru idnes.cz (https://www.idnes.cz/hradec-kralove/zpravy/velke-namesti-opravy-parkovani-revitalizace.A231012_753598_hradec-zpravy_kvi) článek Petra Záleského o rekonstrukci Velkého náměstí. Nestačili jsme se divit, dikce těch, kteří panu redaktorovi podali informace nás vrátila do doby před zhruba 3 lety.

I tehdy se o rekonstrukci Velkého náměstí napsalo mnohé, ale nějak nezaznělo, že bývalé vedení města mělo o rekonstrukci i „polidštění“ Velkého náměstí zcela jasnou představu. Vypracovalo 7etapovou verzi, která měla začít rekonstrukcí podloubí, které není v dobrém stavu. Vlastníci tehdy obdrželi osobní dopis primátora s tím, že, budou-li souhlasit, město opraví tento jejich majetek za obecní prostředky a náměstí by tak začínalo mít konečně jednotný vzhled. Po mizivé odezvě jim byl odeslán nový dopis s upřesněným návrhem. Opět nic. Škoda. Přitom jedním z vlastníků nemovitosti na Velkém náměstí je rodina současné primátorky a tehdy jakési ideologické představitelky opozice. Dnes se tedy vracíme do období před 3 lety, kdy v Hradci bylo všechno, ale úplně všechno, špatně.

Tato etapizace zahrnovala již zmíněnou opravu podloubí, pak rekonstrukci Náměstí Jana Pavla II., pokračovat se mělo ulicí V Kopečku. 4. etapou pak měla být výstavba podzemního parkoviště, které bylo hlavním jablkem sváru. I tento problém by šlo vzájemným jednáním vyřešit. A to třeba i za cenu odložení této etapy na pozdější dobu.

Za zmínku stojí názor pana Romana Gryma, šéfa spolku Velké náměstí z.s., který považuje, stejně jako tehdy i dnes parkování pod Velkým náměstím za geniální a trvalé vyřešení problému. Na věc jsme měli a stále máme stejný názor i my. A jistě není ve zmíněném Spolku sám.

Je tedy toto řešení zavrženo, když se současné vedení města „zaklíná“ tím, že bude jednat s občany? Proč neotevře znova tuto diskusi? Vedení města by mělo mít nadhled, který může město posunout dále. Nedostatek vlastní invence by neměl být jedinou příčinou likvidace dobrých a prospěšných myšlenek.

A ještě jedna věc v tomto článku stojí za zmínku. Není pravdou, že fotbalový stadion byl postaven za prostředky určené na rekonstrukci Velkého náměstí. Není pravdou, že pro jeho výstavbu byly nutné prostředky z Národní sportovní agentury, a že jsme počítali se zmíněnými 300 miliony Kč jako s nezbytnou podmínkou pro stavbu stadionu. Prostředky na jeho výstavbu jsme museli mít k dispozici kompletní, a to pan náměstek zcela jistě ví, jinak bychom nemohli vyhlásit soutěž o zhotovitele. Zmíněných 100 milionů Kč nabídnutých Krajem je krásné gesto, ale rozhodně není tím, co nám umožnilo stadion postavit. Uplatní se nyní, při realizaci multifunkce stadionu. A díky za to!

Základním pravidlem dobrého hospodáře je realizace investičních aktivit. Jedině tak může dojít k rozvoji oblasti či města. Prostředky na výstavbu stadionu jsme měli v rozpočtu k dispozici po minulém vedení města, které je nedokázalo proinvestovat a ležely na účtech řadu let bez jakéhokoliv užitku. Tím, že nám zastupitelstvo města, resp. především tehdejší opozice, nedovolilo (!) realizovat jednotlivé etapy rekonstrukce Velkého náměstí, de facto uvolnilo finanční prostředky pro jiné aktivity. Nechtěli jsme jít stejnou cestou jako předchozí vedení a peníze donekonečna uchovávat na akci, která možná vůbec neproběhne, anebo se uskuteční za spoustu let.

A nyní k titulku našeho článku. Je nám záhadou, proč se pan novinář neobrátil také na nás, na členy minulého vedení města a nechal se k článku inspirovat pouze názory pana náměstka Řádka, který, při vší snaze, nemůže znát podrobnosti toho, co se v minulém volebním období v Hradci Králové dělo a informace, které má k dispozici, jak je vidět, jsou poněkud neúplné a zkreslené. Ačkoliv jsme členy současné koalice vedení města a měli bychom vystupovat jednotně, o což se paní primátorka skutečně snaží, vznikl tento článek bez jakékoliv diskuse s námi. Škoda.

Alexandr Hrabálek, Oldřich Vlasák