20. června 2023

Zjednodušení sportovních akcí s dotací do 50.000,- Kč

Na pravidelných zasedáních Sportovní komise města Hradce Králové se kromě hodnocení žádostí o podporu diskutovala potřeba zjednodušení administrace žádostí o dotace. Účelem je jak snadnější podání žádosti, tak i finanční vyhodnocení dané sportovní akce. Toto zjednodušení se týká akcí s dotací do 50.000,- Kč, kterých je opravdu velké množství. Zjednodušení bylo Zastupitelstvem schváleno.

Budou se hodnotit souhrnně pouze výdaje na služby, materiál a mzdy. Útvar vnitřního auditu MMHK také zpracoval přehledně nejčastější chyby žadatelů o dotace. Žadatelé se nyní mohou inspirovat, chybám se vyhnout a nepřijít tak o dotaci na svůj záměr, nebo sportovní činnost.

Přehledně jsou veškeré podmínky, vč. návodů a potřebných dokumentů uvedeny na stránkách magistrátu města Hradce Králové.
Odkaz zde: Dotační portál MMHK

Filip Kaška 
člen sportovní komise

Filip Kaška 

člen sportovní komise

Štítky:
Sportovní komise