15. září 2022

Doprava v Hradci a okolí výrazně pokročila

V posledních letech výrazně lepší spolupráce mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD), Královéhradeckým krajem a městem Hradec Králové přinesla své ovoce. V Královéhradeckém kraji došlo v minulém roce ke zprovoznění úseku dálnice D11 směrem na Jaroměř a dále na Polsko. U Opatovic nad Labem se zprovoznila dálnice D35, která momentálně končí u obce Časy, ale pokračuje její výstavba dále směrem na Vysoké Mýto. Už nyní je jasné, že tyto významné stavby odvedly výraznou část nákladní dopravy z Hradce Králové.

I proto můžeme nyní v Hradci Králové navázat na modernizaci městských okruhů. Po desítkách let se nám díky spolupráci s ŘSD a Královéhradeckým krajem podařilo společně dovést k realizaci rekonstrukci křižovatky Mileta, na kterou byly zahájeny přípravné práce. Ta přinese spolu s novou křižovatkou u vjezdu do fakultní nemocnice výrazně plynulejší dopravu v centru města. Zároveň díky novým podchodům bude lépe sloužit i cyklistům, pěším, vozíčkářům i seniorům se sníženou pohyblivostí, kteří se z Moravského Předměstí lépe dostanou do centra Hradce.

V současné době se dokončuje i navazující křižovatka u Fortny, která zlepší dopravu rozšířením jízdních pruhů a kruhovému objezdu pod schodištěm Bono Publico.

I díky výše uvedeným silničním stavbám je možno zrealizovat i nový inteligentní dopravní systém města (IDS), který by rovněž měl pomoci ke zlepšení plynulosti dopravy ve městě. V září se zahájí zkušební provoz, kdy dojde k propojení jednotlivých semaforů s „velínem systému“. Je pochopitelné, že IDS nelze provozovat, pokud je město zatížené kamionovou dopravou, proto navazuje realizace tohoto systému na dokončení obchvatu města prostřednictvím dálnic D11 a D35.

I v budoucnu však musíme pokračovat ve výrazné modernizaci a opravách městských komunikací, které chceme v návaznosti na větší stavby více podpořit v následujícím volebním období. Bude to jedna z největších priorit ODS pro další roky.

Jsem stavební inženýrka, pracuji jako obchodní manažerka ve společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., odkud mám zkušenosti s realizací staveb po celém Královéhradeckém kraji. Proto chci tyto zkušenosti využít jako zastupitelka Hradce Králové.

Rozhýbali jsme Hradec, pokračujme!

Ing.Eva Vortelová

kandidátka č. 10 do komunálních voleb v Hradci Králové
místopředsedkyně MS ODS Svinary