Královéhradecký kraj se z outsidera může stát trendsetterem na poli otevřených dat
10. září 2020

Jakub Vít: Královéhradecký kraj se z outsidera může stát trendsetterem na poli otevřených dat

Královéhradecký kraj má v současné době 63 datových sad v rámci otevřených dat a průběžně přidává další. Nyní kraj zvažuje pořízení Datového portálu, což by ho dostalo mezi špičky v celé České republice.

Otevřená data (Open data) jsou informace a data zveřejněná na internetu, která jsou úplná, snadno dostupná, strojově čitelná, používající standardy s volně dostupnou specifikací, zpřístupněná za jasně definovaných podmínek užití dat s minimem omezení a dostupná uživatelům při vynaložení minima možných nákladů. Jedná se například o jízdní řády, příjmy států, rozpočty, databáze, seznam poskytovatelů sociálních služeb, kalendář ministra nebo měření čistoty ovzduší. Pocházejí z univerzit, nevládních organizací, soukromých firem nebo veřejné správy.

Otevřená data Královéhradecký kraj poskytuje a průběžně je doplňuje o další datové sady. Aktuálně jich nabízí 63. Kraj svá data otevřel v roce 2018 na návrh Komise Rady Královéhradeckého kraje pro otevřenost a od té doby neustále pracuje na rozšiřování škály poskytovaných otevřených dat, které poskytuje. Nyní uvažuje o vytvoření datového portálu Královéhradeckého kraje jako centralizovaného informačního místa pro veřejnost v rámci veřejně dostupných dat a otevřených dat.

Datový portál bude centralizované informační místo, kde se shromažďují veřejně přístupná data z řady zdrojů (kraj, krajské PO, institucí, popř. měst, obcí) a otevřená data. Následně se zpracovávají a transformují do uživatelsky přívětivých formátů a veřejně publikují. Přes datový portál budou open data a veřejně dostupná data k dispozici transparentně veřejnosti např. ve formě jednoduchých infografik, vyhodnocených statistik vzájemně provázaných dat, ročních reportů a trendů. Budou podkladem pro mapové výstupy, pro tiskové zprávy, sociální sítě, reportáže a další. Díky webové formě bude datový portál k dispozici všem 24 hod. denně, bez nutnosti zdlouhavého vyhledávání statistik pro veřejnost. Vše bude v rámci transparentnosti veřejné správy, lepší možné provázanosti poskytnutých dat z měst a obcí Královéhradeckého kraje, možnost námětů na projekty ze strany veřejnosti, inovace.

"Mám obrovskou radost, že se podařilo data Královéhradeckého kraje otevřít. Velké díky patří zaměstnancům kraje z odboru analýz a podpory řízení krajského úřadu a odboru kanceláře ředitele díky kterým se podařilo celý záměr zrealizovat. Nyní je čas na krok dva a to je právě datový portál. Nabídnout prostor pro poskytování otevřených dat i obcím a organizacím v našem může je nepochybně cesta k dalšímu rozšíření nabídky otevřených dat. Většina nákladů na pořízení a provoz v prvních pěti letech by navíc mohl být financován v rámci ITI," uvedl Jakub Vít, člen komise Rady Královéhradeckého kraje pro otevřenost.

Projekt by byl financován v rámci IROP ITI 2021+ - Integrovaný regionální operační program na

programové období 2021 – 2027, v poměru 70:30, kdy 70% půjde z evropských dotací a 30%

financí půjde z finančních prostředků kraje.

Bc. Jakub Vít
předseda místního sdružení ODS HK střed
místopředseda oblastního sdružení ODS Hradec Králové
emeritní předseda regionálního klubu Mladých konzervativců
člen správní rady Technologického centra Hradec Králové

Více o autorovi