KVALITNÍ VÝUKA, MOTIVACE A PODPORA UČITELŮ
29. srpna 2020

Martina Berdychová: KVALITNÍ VÝUKA, MOTIVACE A PODPORA UČITELŮ

Krajské volby 2020 SPOLEČNĚ ODS + STAN a Východočeši

Vzdělávání chápeme jako základní hodnotu společnosti. Máme jasnou vizi. Při zachování zdravých principů, nastavíme účinné změny pro zkvalitnění výuky, zvýšení motivace pro učitele a spolupráci. Investujeme do nových přístupů a metod vzdělávání, rozvoje oborů pro budoucnost, vybavení i budov.

Vytvoříme podmínky pro kvalitní učitele, které zvýší respekt společnosti k jejich povolání a motivují učitele k dalšímu vzdělávání, aby byli připraveni reagovat na současné výzvy

Zasadíme se o pečlivý a transparentní výběr ředitelů škol. Nastavíme systém investiční, právní, dotační a administrativní podpory a budeme podporovat rozvoj inovací ve vzdělání.

• Vedle všeobecného vzdělávání se zaměříme na zachování a rozvoj řemeslných oborů, dále zdravotnických a IT oborů a zavádění nových oborů v souvislosti s rozvojem technologií; podpoříme zemědělsko-lesnické obory i další vzdělávací aktivity se vztahem k hospodaření s vodou.

Připravíme podmínky pro sdílení odborných pracovišť, dílen mezi středními i základními školami. Střední školy se stanou centry celoživotního vzdělávání. Nastavena bude úzká spolupráce s firmami, výzkumnými institucemi a vysokými školami.

Vytvoříme pro školy sdílené pozice správců sítí, metodiků ICT, psychologů, speciálních pedagogů, administrátorů dotací – tedy centrum služeb našim školám.

Budeme investovat do rozvoje vzdělávání; například do technického vybavení škol (notebook pro každého učitele), kvalitní konektivita škol (krajská optická síť) a do budov - Centrum strojírenství, laboratoř elektromobility, odborné učebny na gymnáziích, Centrum zemědělského vzdělávání, dílny pro opraváře, zázemí pro výuku tradičních řemesel, modernizace zahradnického areálu a tak dále.

Martina Berdychová,
kandidátka č. 2 do krajských voleb
náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje

Více o autorovi