Město začne v příštím roce s rekonstrukcí mateřské školy Sluníčko
13. listopadu 2019

Jiří Bláha: Město začne v příštím roce s rekonstrukcí mateřské školy Sluníčko

Rozsáhlé rekonstrukce spočívající ve stavebních úpravách hospodářského pavilonu, jeho vnitřních prostor, realizace rekuperace, výměny a zateplení fasády a výměna oken čekají mateřskou školu Sluníčko ve Štefánikově ulici během příštího roku. Včera rada města schválila zadávací podmínky výběrového řízení na zhotovitele této první etapy rekonstrukce, jejíž cena se předpokládá 12,5 milionů korun bez DPH. Finální cenu určí až výsledek výběrového řízení.

Dalším krokem po schválení materiálů je vypsání výběrového řízení na zhotovitele první etapy rekonstrukce mateřské školy Sluníčko. Když se nám podaří vybrat dodavatele a předat staveniště bez delší časové prodlevy, mohlo by se na jaře začít stavět. Hotovo by tak mohlo být nejdéle během listopadu příštího roku. První etapa je prozatím odhadována na 12,5 milionů korun bez DPH, finální cenu určí samozřejmě až výsledek výběrového řízení. Na tuto investiční akci by mohla být využita dotace: „Plánujeme zažádat o dotaci z Operačního programu životního prostředí. Zatím nelze přesně říct, v jaké výši by mohla být, žádost o ní bude podána do konce letošního roku. Celá rekonstrukce mateřské školy Sluníčko by měla být rozdělena do tří etap probíhající mezi lety 2020–2022.

Zdroj: Magistrát města Hradec Králové

Ing. Bc. Jiří Bláha

Ing. Bc. Jiří Bláha

náměstek primátora statutárního města Hradec Králové
člen oblastní rady ODS Hradec Králové
předseda KMS
člen rozhodčí komise ODS

Více o autorovi