Události, komentáře
12. března 2015

Pavel Blažek: Události, komentáře

Hostem komentovaných událostí ČT24 byl poslanec a bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek.


Daniel TAKÁČ, moderátor:


Prezident republiky dnes na Pražském hradě. Připojuje se k nám bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Dobrý večer, pane Blažku, vítejte u nás. 

 Pavel BLAŽEK, poslanec a bývalý ministr spravedlnosti /ODS/:


Dobrý večer. 

 Daniel TAKÁČ, moderátor:


Pane ministře, v souvislosti s vaším jmenováním, s odchodem Heleny Válkové, když zaznějí od prezidenta republiky tahle slova, tak paní Válkovou chtěl někdo odvolat a ona nechtěla odejít? 

 


Robert PELIKÁN, ministr spravedlnosti /nestr. za ANO/:


Pane redaktore, to se musíte ptát někoho jiného. 

Daniel TAKÁČ, moderátor:


Vy jste byl její nejbližší spolupracovník. Vy nevíte, jak, jak to probíhalo, její odchod, když připomenu stručně tu genezi, měsíce spekulací, návštěva u prezidenta Zemana, kde se čekalo, že paní Válková řekne, jak to tedy s tou rezignací bude, nebo nebude, nic, žádné prohlášení, překvapení Babiše, že to neoznámila, potom informace ze sekretariátu, že rezignuje a tak dále. To je tak zvláštní geneze a vy o tom nic nevíte? A dnes slyšíme prezidenta republiky, který říká: "Když někoho chci odvolat, tak ho odvolám, a když nechci rezignovat, tak nerezignuji." V souvislosti s paní ministryní Válkovou to říkal. 

 Robert PELIKÁN, ministr spravedlnosti /nestr. za ANO/:


Já prostě z pochopitelných důvodů se nechci vyjadřovat, nechci komentovat způsob, kterým opustila úřad moje předchůdkyně, a tohle bylo něco, co byla primárně její věc, co bylo mezi ní a těmi ostatními aktéry a já, jak víte, mezi ty aktéry nepatřil. 

 Daniel TAKÁČ, moderátor:


Pane Blažku, byl tady někdo, kdo chtěl odvolat paní Válkovou, paní Válková nechtěla odejít, ale musela, protože to někdo někde nařídil? 

 Pavel BLAŽEK, poslanec a bývalý ministr spravedlnosti /ODS/:


Já myslím, že z toho, co je známo, je zjevné, jak to celé bylo. A tam už v podstatě po nějaké době, co paní ministryně Válková byla ve funkci, tak tam byl dosazen tehdy pan náměstek Pelikán. Já jsem tehdy říkal, že tam jde v podstatě v roli jakéhosi vnuceného správce, což je takový pěkný termín z první republiky, protože si myslím, že ve vedení hnutí ANO už byly určité obavy z toho a oprávněné, že ten resort není dobře řízen. No a pak jsme byli svědky toho, zejména v závěru kariéry ministerské paní Válkové, kdy se prostě střídala prohlášení, která evidentně pravdivá nebyla, býti nemohla. Paní ministryně, a nejlepší důkaz je její jednání, kdy dokonce ještě jela na Pražský hrad po rozhovoru s Andrejem Babišem, doufajíc, že pan prezident se jí zastane natolik, že v té funkci zůstane. Až nakonec zjistila, že ani to není ta cesta, tak poté prohlásila, že odchází dobrovolně. Takže byla to taková hra, které se uvěřit nedá. Pana ministra chápu, že se k tomu nevyjadřuje, co k tomu má říci. No a já vlastně jenom konstatuji to, co mohli sledovat úplně všichni diváci i České televize. Byla to taková pokrytecká, já musím říct, nepravdivá hra, která se hrála pár dnů s českou veřejností. 

 Daniel TAKÁČ, moderátor:


Pojďme k věcným věcem, které teď bude řešit nový ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Dohoda, skoro dohoda tedy o státním zastupitelství, o zákonu o státním zastupitelství. Je to věc, kterou už berete za vyřešenou? 

Pavel BLAŽEK, poslanec a bývalý ministr spravedlnosti /ODS/:


Vyřešenou určitě nikoli. To je jenom určitý krok, protože ten zákon nevzniká pro státní zástupce, on vzniká proto, aby sloužil celé české veřejnosti a této republice, nicméně pokud ten zákon už se dostal do toho stavu, kdy odpadnou mediální, ale nejen mediální hádky, se soustavou státního zastupitelství, tak je to pro ten zákon dobře. To podstatnější ale je, že asi před čtyřmi, pěti lety byla společenská atmosféra, která v podstatě volala poté, nechť je upraveno státní zastupitelství nově. A já si úplně nejsem jist, jestli v dnešní době, a ona se posunula, jestli ta veřejná poptávka je taková, aby musel vznikat nový zákon. A já jsem jenom zvědavý, pan ministr dnes neříká, co přesně v tom zákoně bude, počkáme si, ale teď jde o to, jestli skutečně je nutné určité změny řešit zásadně novým zákonem, neboť, pokud ty změny nebudou zásadní, no, tak možná stačí novela toho zákona, který existuje, protože on ten zákon zas tak špatný není. Něco tam zestárlo, ale nemůžeme říct, že by ta soustava nefungovala. Ona naopak podle některých funguje až příliš dobře. 

 Daniel TAKÁČ, moderátor:


Může to tak zůstat? Udělat jenom drobné zastaralé opravy, nebo opravy zastaralých věcí a zákon nechat, nebo opravdu musíte jít novou cestou? 

 Robert PELIKÁN, ministr spravedlnosti /nestr. za ANO/:


Víte, já si myslím, že i když se v nějaké oblasti dělá nový zákon, tak by se nemělo jít cestou nějaké absolutní diskontinuity, že se všechno vyhodí, vezme se nový čistý list papíru a tam se napíše všechno jinak. To, kdykoli jsme to v našem právu udělali, tak to vždycky bylo špatně a... 

 Daniel TAKÁČ, moderátor:


A tou cestou nejdete tedy? 

 Robert PELIKÁN, ministr spravedlnosti /nestr. za ANO/:


Samozřejmě, že ne. Tou cestou rozumný zákonodárce nikdy nejde. Zda se dělá nový zákon nebo novela, je věcí rozsahu těch změn a je to někdy i věcí symbolickou. Dělá se to ve chvíli, kdy se třeba chce dát najevo, že má začít nějaká nová éra, že to má být nějaký předěl. Já si myslím, že ty podmínky jsou tady splněné, že těch změn je hodně a chceme skutečně zahájit nějakou novou éru. 

 Daniel TAKÁČ, moderátor:


Nezávislost státních zástupců bude zajištěna? To tady pan ministr říkal: "Ano, budou nezávislí," byť úplně karty neodkryl. 

 Pavel BLAŽEK, poslanec a bývalý ministr spravedlnosti /ODS/:


Ta nezávislost, to je vždycky otázka, co tím přesně míníme. Bude-li nezávislost spojena s odpovědností, a tam bych viděl, že to je potřeba posílit v tom novém zákoně nebo v novele, tak si myslím, že bude. Tam spíš vznikaly v minulosti některé... 

 Daniel TAKÁČ, moderátor:


Odpovědnost za co? Jak musí být odpovědnost? 

 Pavel BLAŽEK, poslanec a bývalý ministr spravedlnosti /ODS/:


Odpovědnost například za nezákonnosti, za průtahy v řízení, za to, že se něco nevyšetřuje, nebo naopak je někdo zjevně obviněn pod dozorem státního zástupce, obviněn býti vůbec nikdy neměl a podobně. To znamená, bavíme se i o sféře náhrady škod. A tam si myslím, že ten starý zákon v tomto dokonalý není, tam je co zlepšovat. Ale ono to souvisí i s tím novým případným trestním řádem. A jde o to, aby se to řízení zjednodušilo, protože dnes je to skutečně složité a aby se při tom zrychlování těch řízení, tady já jsem opatrný, dbalo také na práva těch jednotlivců, kteří před soudy vystupují. Nemám na mysli pouze obviněné, ale i poškozené, svědky a tak dál. 

 Daniel TAKÁČ, moderátor:


To jsou parametry, které splníte v tom novém zákoně? 

 

 Robert PELIKÁN, ministr spravedlnosti /nestr. za ANO/:


Určitě, ty splnit musíme. To je nezbytné. 

 Daniel TAKÁČ, moderátor:


Včetně té odpovědnosti státních zástupců? 

 Robert PELIKÁN, ministr spravedlnosti /nestr. za ANO/:


Zajisté. Já dokonce si troufnu jít ještě o kousek dál a já si myslím, že ti státní zástupci by měli být nějakým způsobem vyhodnocováni a mělo by to mít nějaký vliv na jejich kariéru, i pokud jde o úspěšnost té jejich činnosti, což rozhodně neznamená, že bychom chválili státního zástupce, který má stoprocentní úspěšnost. To zase znamená, že on prostě... 

 Pavel BLAŽEK, poslanec a bývalý ministr spravedlnosti /ODS/:


Tady je právě ta věc těch kritérií, a to je věčný spor, který jsem kdysi vedl i já, jestli hodnotit podle toho, kolik dají obžalob, anebo podle toho, kolik lidí je odsouzených. Já jsem spíš pro to hodnocení podle toho, kolik dosáhli úspěchů u soudů, ale vždycky přišel argument: ale to pak vede k tomu, že se budou bát dávat obžaloby, protože by byli neúspěšní. Ale podle mě logičtější způsob je, hodnotit je podle toho, až jak to řízení dopadne, to znamená, jestli obžaloba byla podána správně, nebo nebyla. 

 Daniel TAKÁČ, moderátor:


Ty exekuce jsme tady zmiňovali a vůbec obchod s chudobou, jeden z hlavních plánů nového ministra spravedlnosti. To jsou plány, které opozice podpoří? Některé už jsou ve sněmovně, jak jsme tady slyšeli, některé ještě přijdou. 

 Pavel BLAŽEK, poslanec a bývalý ministr spravedlnosti /ODS/:


Víte, on je vždycky ďábel v detailu, takže my se zatím s panem ministrem, my se moc neznáme, ale... 

 Daniel TAKÁČ, moderátor:


Ano, to takový právní termín... 

 Pavel BLAŽEK, poslanec a bývalý ministr spravedlnosti /ODS/:


... zatímco jsme měli možnost debatovat na těch výborech, nám se trošku asi liší pohled na toho dlužníka. Já v tom dlužníkovi nevidím žádného Jeana Valjeana, který musí jít ukrást chleba v dnešní době. Spíš si myslím, že spoustu dluhů... 

 Daniel TAKÁČ, moderátor:


A to ministerstvo vidí v tom... 

 Pavel BLAŽEK, poslanec a bývalý ministr spravedlnosti /ODS/:


No, tak už to slovo "chudoba", já nevidím u nás, že by u nás panovala chudoba, když se to slovo použije. Ale rád bych zdůraznil, že si myslím, že spousta těch dluhů nevzniká proto, že lidé nemají z čeho žít, ale že chtějí mít nejmodernější mobilní telefon, nejmodernější televizi, nejmodernější myčku a tam si půjčují. 

 Daniel TAKÁČ, moderátor:


A co z toho vyvozujete? 

 Pavel BLAŽEK, poslanec a bývalý ministr spravedlnosti /ODS/:


No, tak, že už bych nepoužil to slovo "chudoba" a souhlasil bych s tím, že pokud jde o vymáhání těch dluhů, tak odměna všech, kteří vymáhají, by měla být spravedlivá. A to už je zas o nastavení kritérií a teď, jak jsem poslouchal pana ministra nejenom dnes, ale i v minulosti, já nevím, v čem bych se neshodl v téhle věci. Tady si myslím, že jsme na jedné lodi. 

 Daniel TAKÁČ, moderátor:


Pane ministře? 

 Robert PELIKÁN, ministr spravedlnosti /nestr. za ANO/:


Já... 

 Daniel TAKÁČ, moderátor:


Není to chudoba, nejde o chudobu. 

 Robert PELIKÁN, ministr spravedlnosti /nestr. za ANO/:


Bohužel někdy ano, i když pan bývalý ministr má pravdu v jednom, ta chudoba vzniká skutečně tím, že oni chtějí mít tu nejmodernější myčku, ale proč ji chtějí mít? Protože jsou tu podnikatelé, kteří jsou z mého pohledu bezostyšní, kteří jim jí nabízejí, slibují, říkají: "Ale nemusíš vůbec nic platit, my ti počkáme." A bohužel máme... 

 

 

Daniel TAKÁČ, moderátor:


A tohle vy umíte zákonem zakázat? 

 Robert PELIKÁN, ministr spravedlnosti /nestr. za ANO/:


Ne, tohle neumíme zákonem zakázat. 

 Pavel BLAŽEK, poslanec a bývalý ministr spravedlnosti /ODS/:


Hloupost nezakážeme zákonem. 

 Robert PELIKÁN, ministr spravedlnosti /nestr. za ANO/:


Hloupost skutečně nezakážeme zákonem bohužel. I když víte, že ministerstvo financí alespoň chystá regulaci těch úvěrů, těch poskytovatelů, nebankovních poskytovatelů úvěrů, která by nám mohla i v tomhle trochu pomoci. Ale nám jde o to, aby, když už takhle někdo podlehne těm svodům, tak aby prostě přišel zase o tu myčku a možná něco navíc, ale nestal se tím chudým. 

 Daniel TAKÁČ, moderátor:


Pánové, zeptáme se časem, kam jste pokročil, pane ministře. Děkuji za vaši debatu v Událostech, komentářích. 

 Pavel BLAŽEK, poslanec a bývalý ministr spravedlnosti /ODS/:

 

Děkuji za pozvání. 

 Daniel TAKÁČ, moderátor:


Na shledanou. Robert PELIKÁN, ministr spravedlnosti /nestr. za ANO/:


Děkuji. 

JUDr. Pavel Blažek, Ph.D.

JUDr. Pavel Blažek, Ph.D.

poslanec PČR
předseda regionálního sdružení
předseda oblastního sdružení

Více o autorovi